Jernbanen bidrar til et større arbeidsmarked og kobler sammen kompetansemiljøer og utdanningsinstitusjoner. Fremtiden er grønn og fornybar, derfor vil jernbanen spille en mye viktigere rolle i fremtidens transporttilbud i Vestfold.

De neste fire årene blir avgjørende for utbyggingen av en rask og moderne Vestfoldbane. Et sterkt Venstre vil være garantisten for et bedre togtilbud og en utbygging av et sammenhengende dobbeltspor gjennom hele fylket.

LES OGSÅ:

Les også

Moderne Vestfoldbane viktigst for Vestfold – og for SV

Vi i Vestfold Venstre har tre hovedprioriteringer for Vestfoldbanen:

* For det første må vi sikre at åpningen i 2025 av de nye dobbeltsporene Nykirke – Barkåker og Drammen – Kobbervikdalen gir alle togreisende økt frekvens, kortere reisetid og bedre regularitet. Den nye ruteplanen fra 2025 må utarbeides på en måte som henger på greip for de reisende. De milliardinvesteringene som gjøres må gi en entydig positiv gevinst for samfunnet.

Les også

Ap og Sp vil putte Vestfoldbanen i sovepose

LES OGSÅ:

Toget kan bli fylkets egen T-bane

Venstre vil utvikle jernbanen i Vestfold som «fylkets egen T-bane». Togreisende i Vestfold må kunne reise fra nord til sør i fylket uten å måtte foreta togbytte i Tønsberg, slik forslag til ny ruteplan legger opp til. Det må være praktisk og forutsigbart å bruke toget, uten unødvendig togbytte samt med stopp på alle stasjoner, slik at toget blir den foretrukne reisemåten både internt i Vestfold og mellom Vestfold og naboregionene.

Det ferdig utbygde dobbeltsporet mellom Porsgrunn og Larvik og åpningen av to nye dobbeltspor i 2025 gir en historisk mulighet til å redusere reisetiden og øke frekvens og kapasitet på Vestfoldbanen. Det åpner også for godstransport på tider av døgnet hvor det er lite persontrafikk. Togselskapene må få være med og gis mulighet til å bruke den nye infrastrukturen for jernbane, slik at jernbanen blir mer konkurransedyktig.

LES OGSÅ:

Venstre vil opprettholde alle stasjoner på Vestfoldbanen og sikre en god tilbringertjeneste. Vi vil jobbe systematisk for å styrke samarbeidet mellom tog, buss og fly. Så lenge det går tog, så går det buss, og så lenge det går fly, så går det tog.

* For det andremå utbyggingen av dobbeltspor fra Stokke til Sandefjord påbegynnes tidlig i perioden for ny Nasjonal transportplan (NTP) 2022 – 2033. Vestfoldbanen må bygges ut med en standard og kapasitet som er utformet slik Stortingets vedtak og ambisjonsnivå for Intercity på Østlandet en gang ble vedtatt.

Vestfold Venstre vil aldri akseptere at utbygging av en moderne jernbane mellom Vestfold-byene skrinlegges eller skyves langt ut i tid. Jernbanen er vår viktigste samfunnsbygger som kobler sammen byene i regionen.

LES OGSÅ:

Les også

Nå ser det mørkt ut for Vestfoldbanen

Vi trenger byutvikling

* For det tredje må hele Vestfold i samarbeid sørge for at fremtidig jernbanetrasé for strekningen Tønsberg – Larvik avklares gjennom en god planprosess. Vi må ikke risikere at uenighet om linjevalget fører til enda flere års forsinkelser og at Vestfoldbanen taper i kampen om bevilgninger til nye banestrekninger. I tillegg medfører utsatt utbygging til at store arealer blir båndlagt og på den måten stanser byutviklingen i flere av våre Vestfoldbyer.

Les også

Penger nok til å utrede Nord-Norge-banen, men ikke til å utrede dobbeltspor i Vestfold

LES OGSÅ:

Fullverdig utbygging av Vestfoldbanen er en viktig del av det fremtidige jernbanenettet i Norge. Med nytt dobbeltspor mellom Larvik og Porsgrunn og videre utbygging av dobbeltspor i Vestfold får vi også en unik mulighet til å koble sammen Vestfoldbanen med Sørlandsbanen. Ved å bygge en helt ny bane gjennom Grenland sikres et moderne jernbanetilbud mellom Oslo – Vestfold – Kristiansand og Stavanger. På denne måten vil Vestfold og hele Sør-Norge få et enda bedre jernbanetilbud. Venstre vil derfor fortsette å være en pådriver også for den nye kystnære Sørvestbanen.

Les også

Som jeg hater hvordan den norske jernbanen (ikke) fungerer..

LES OGSÅ:

Et sterkt Venstre vil kunne gjøre mer for å bedre togtilbudet. Stem Venstre i årets valg!