I kommunens budsjett som ble vedtatt for 2020, var det blant annet betydelige kutt i Tønsbergskolen. I «Handlingsrom 2024» ser vi igjen forslag til kutt som rammer barn, unge og sårbare grupper. Det er ikke et godt utgangspunkt i en kommune hvor vi skal jobbe for visjonen «der barn ler».

Oppdraget i handlingsrom 2024 har vært å se på ALT. Snu hver stein. Hvor kan man spare, tjene, endre slik at vi får en sunn kommuneøkonomi. En sunn kommuneøkonomi som gir handlingsrom.

Oppdraget er utført. Smørbrødlista er servert. Og jeg tenker det er forslag her vi kan leve med. Gode forslag. Og forslag vi ikke kan leve med.

Kuttforslag går ofte på de forebyggende eller ikke lovpålagte tjenestene, på tjenester som kan være vanskelig å synliggjøre, og umulig å regne fremtidige sosiale og økonomiske gevinster eller besparelser av, men som er livsviktige for de det gjelder.

Så hvor kostnadsbesparende på sikt er de egentlig da?

Cathrine har brukt tilbudet i 10 år, nå trues det av kutt: – Jeg kommer meg gjennom noen timer med ensomhet når jeg har hatt noen timer her først

En kommune der barn ler?

For hvor økonomisk klokt er det å kutte åpen barnehage, et populært tilbud vi vet det er behov for, og som er en møteplass for barn som av ulike grunner ikke er i barnehage, og deres foreldre. Hvor besparende er det egentlig å øke SFO-prisene med 30 prosent når det mest sannsynlig fører til at færre benytter seg av SFO, og igjen fører til mindre inntekter for kommunen? Hvor bra er det for folkehelsa å kutte i svømmeundervisningen for barn og tilbudet i svømmehallen, det mest populære ikke-organiserte aktivitetstilbudet vi har?

Vi tenker dette ikke er kostnadsbesparende på sikt. Derfor er dette noen av kutten Venstre ikke støtter.

Mer entreprenørskap, ikke mindre. Kommunens entreprenørsatsing burde vi heller ikke kutte i, vi trenger mer entreprenørskap i skolen og i samfunnet, ikke mindre. Her mener vi samfunnet får en gevinst på sikt.

Kuttlista har forent politikerne: – Vi håper å slippe noen av de mest usosiale kuttene

Heia Ole III

Et sammenhengende sykkelveinett er viktig for å legge til rette for sykkelglede og alt det innebærer av fordeler for helsa, miljøet og økonomien. Ole 3 er en naturlig del av sykkelveinettet. Venstre foreslo sommeråpent ved forrige korsvei da Ole ble lagt ned, men fikk ikke flertall. Vi ønsker fortsatt Ole i drift. Men Ole 3 trenger ikke være gratis. Ved å ha brukerbetaling kan den inntekten finansiere noe av driften.

Samarbeid med ideelle organisasjoner er bra

Det ligger en liten setning i dokumentene. Samarbeidsavtalene med Kirkens bymisjon og Røde kors skal vurderes.

Når samarbeidsavtalene med disse skal vurderes, MÅ dette politisk behandles. Vi kan ikke risikere å miste avtaler med ideelle organisasjoner uten at politikerne vet hva dette innebærer. Her er det jo snakk om at tjenester leveres. Skal tjenestene bli borte, eller tenker man at kommunen sparer på å gjøre oppgaven selv? Jeg har kommunaliseringen av hjemmehjelp-saken friskt i minne, så disse samarbeidsavtalene kan ikke gå under radaren.

I dag var det en spesiell dag for ferja: – Jeg hører at folk er fly forbannet!

Viktig å investere

Noen har tatt til orde for full stopp i investeringer. Det er uklokt. Ja, det er sunt å ta en gjennomgang i kommunens investeringer og se på hva som kan vente litt, hva som kan gjøres klokere. Men vi burde absolutt investere. Sørge for at det er oppgaver og arbeid til folk, også lokalt. Kommunen er en stor oppdragsgiver. Vi ser nå hvordan bygging av nytt sykehjem sysselsetter lokalt.

Nye øyne på svømmehallen?

En investering vi burde se på med nye øyne er svømmehallen. Det er en stor og viktig investering. I den nye kulturmiljømelding konkluderer regjeringen med at gjenbruk av bygg har en langt større miljøgevinst enn å rive og bygge nytt. Har vi virkelig vurdert alle mulighetene våre i dette prosjektet?

Digitalisering er og må være et satsingsområde i kommunen, og med det følger ikke bare verktøy, men også behov for kunnskap, omstillingsevne og metode. Jeg er glad for at dette er retningen vi beveger oss i, og håper hele kommuneorganisasjonen ser verdien av det.

På onsdag skal handlingsrom 2024 politisk behandles. Og Venstre har flere forslag til hva vi mener ikke burde kuttes. Vi har også andre spenstige forslag til besparelser/inntjening, som vi mener kan bidra til en kommune der barn ler.