Fra før er det en sterk bevegelse i Miljøpartiet De Grønne i retning av det samme standpunktet. Vi så det allerede høsten 2018, da MDG stemte for et utvidet energisamarbeid i Europa mens saken var oppe til behandling i vår nasjonalforsamling. På Europabevegelsens siste landsmøte ble Hanna Marcussen, som er byråd for MDG i Oslo, valgt inn som nytt styremedlem – enstemmig og med akklamasjon. Også et varamedlem, Øyvind Strømmen, representerer MDG fra fylkespartiet Vestlandet i sentralstyret.

Nå kan det være Venstres tur – dersom landsmøtet følger prinsipprogram-komiteens anbefaling – til å innta et standpunkt som nok mange medlemmer og sympatisører vil mene er på høy tid. Hanna Marcussen sa det slik: EU er ikke problemet, men en del av løsningen. Hun har beveget seg fra å være motstander til å melde seg inn i Europabevegelsen (som ønsker fullt norsk EU-medlemskap), og anbefaler sitt partis tillitsvalgte og medlemmer å innta samme standpunkt.

LES OGSÅ:

Krever internasjonale løsninger

Det er Venstre-statsråden Iselin Nybø som leder komiteen i eget parti. Det er verdt å merke seg at mindretallet heller ikke er motstander av et positivt EU-standpunkt, men de mener vår EØS-tilknytning har tjent norske interesser godt, og at et medlemskap eventuelt avgjøres i en folkeavstemning.

- Verden står overfor problemer som nasjonalstatene og Norge ikke har sjanse til å løse alene, har Iselin Nybø uttalt. Hun peker særlig på klimasaken og utfordringer knyttet til migrasjon, som også krever et forpliktende europeisk samarbeid.

LES OGSÅ: London-korrespondent Øyvind fra Nøtterøy er spent foran valget: – Den lille mann blir lurt igjen

Både MDG og Venstre profilerer seg som spesielt «grønne» partier. Som Hanna Marcussen sier det:

- EU har en fungerende, praktisk miljøpolitikk. EU er en drivkraft for stadig strengere miljøkrav som gjennomføres i medlemslandene. Skal Parisavtalen lykkes, er EU helt avgjørende.

Nå er det Venstres tur til å ta et historisk standpunkt, og det hilser vi i Europabevegelsen med glede.