At voksne mennesker, som har sett- og kjent på effekten av natur- og klimaendringene og fortsatt velger å bagatellisere det, er både trist og leit. Lenge før klimastreikerne ble født lovet politikerne at de skulle rydde opp, nå har de unge arvet en klima- og naturmangfoldskrise som truer hele vårt livsgrunnlag. Ikke rart de tar til gatene og er sure på oss.

Verden beveger seg i en retning som ikke lenger vil etterspørre olje. Dette er ikke utopi, men harde fakta. Majoriteten av norske ressurser ligger i Barentshavet. Utfordringen er at feltene i Arktis er blant de dyreste i verden å bygge ut. En beregning gjort av Rystad Energy anslår at felt i Arktis trenger 78 dollar fatet for å være lønnsomme. Dagens oljepris ligger på rundt 66 dollar.

Nina Brodahl

2. kandidat, Miljøpartiet de Grønne Tønsberg

Vear

 

Resten av verden legger om sin energiproduksjon i rekordfart, i takt med at markedet endrer seg. Denne teknologiutviklingen kan vi tjene penger på i fremtiden dersom vi melder oss på nå i stedet for om noen år når etterspørselen etter norsk olje og gass allerede har sunket. Norge er per innbygger verdens største marked for fossilfrie biler, og byer som forbyr fossilbiler øker stadig. Felt vi åpner i 2019 vil tidligst være i drift fra 2034. Å fortsette satsingen på olja er ikke bare en katastrofe for de som kommer etter oss, det vil heller ikke lønne seg økonomisk.

Simonsen presenterer en falsk fortelling, som om olje er det eneste som gir oss inntekter og at det ikke eksisterer grønn energi for å erstatte fossilenergien. Som om det ikke er mulig å være et rikt land uten å ha oljeinntekter. Bare se til Sverige, Sveits og Finland: de har ikke olje, men har funnet inntekter i andre næringer. 9 av 10 arbeidsplasser i Norge er allerede utenfor olja. I fremtiden skal vi leve av andre næringer enn oljebransjen, og staten skal levere tjenester fra pengene vi betaler inn i skatt, slik er det også i dag. I tillegg skal vi prøve å unngå å bruke store deler av statsbudsjettet på å rydde opp etter flom, orkan og andre konsekvenser som følge av klimaendringene.

Samtidig er det viktig å fremheve innovasjon og gründervirksomhet. For eksempel kan vi i disse dager se at dekkprodusenten Continental har klart å lage sykkeldekk av løvetann, og skal utvikle dette videre til bildekkproduksjon. Det kan faktisk utvikles gummi av løvetann. Bastø-ferga skal bli elektrisk fremover. Når det kommer til klesproduksjon, er det enkelt å unngå produkter som stammer fra olje. Angående emballasje finnes det bi-wraps som fungerer bedre enn plastfolie. Sjokoladepapir var før laget av papir, i dag er den av plast som forsøpler naturen vår. Går vi inn på nettsiden til NTNU/Sintef, gemini.no, ser vi at det allerede forskes på nanocellulose, som skal bli et alternativ til plastemballasje. Nanocellulose er sterkere enn stål i vekt, og sterkere enn kevlar som brukes i skuddsikre vester. Det finnes også tannbørster og tilsvarende produkter laget av bambus.

Paris-avtalens mål er å begrense den globale oppvarmingen med 1,5 grader. Miljøpartiet de Grønne vil gjennomføre Paris-avtalen i Norge ved å gjøre utslippskutt til en del av lovverket, fase ut petroleumsnæringen og gjøre Norge til et fossilfritt velferdsland. Med en høykompetent befolkning, et nyskapende næringsliv og mye kapital kan Norge gjennomføre en revolusjon innen grønne løsninger og miljøvennlig teknologi som kan vise vei for resten av verden.

Jeg tror Tore Simonsen kunne hatt godt av å ta en tur på messen Ungt Entreprenørskap, som arrangeres hvert år. Her kan han møte ungdom som har funnet opp de utroligste produkter, og som er en god inspirasjon for kommende generasjoner. Vi må la innovasjon og entreprenørskap få blomstre, da vil ikke det å fase ut oljen innen 2030 være noe problem. Norge henger rett og slett igjen i fossilalderen hvis vi ikke klarer å få med oss at verden utvikler seg.