Å undre seg er begynnelsen til større innsikt, sier et gresk ordtak. Det å vise interesse for et annet menneske ved å gi det oppmerksomhet, kan oppleves meningsfullt og ha stor betydning for den enkelte. Årets tema på Verdensdagen for psykisk helse er Spør mer! Temaet tar utgangspunkt i at alle har et behov for å bli sett og høre til og at dette er viktig for vår psykiske helse. Oppfordringen om å spørre mer utfordrer oss alle til å bry oss på en måte som utgjør en forskjell for det mennesket vi møter.

Verdensdagen for psykisk helse markeres i Norge siden 2002 hvert år 10 oktober. Markeringen har som overordnet mål å bidra til at flere tar vare på og styrker sin egen psykiske helse. Psykisk helse er noe alle har og den vil bli utfordret gjennom livet. Omtrent halvparten av oss vil i løpet av livet få eller ha en psykisk lidelse, og omtrent 20 prosent av verdens befolkning har til en hver tid en diagnostisert, psykisk lidelse. Det angår derfor veldig mange, og det er mye vi kan gjøre for oss selv, som pårørende og medmenneske for å styrke den psykiske helsen.

Å spørre mer handler derfor om å styrke fellesskapet og inkluderingen i samfunnet.

Det er god psykisk helse i å undre seg over egne tanker, følelser og handlinger og hvordan de henger sammen med det som skjer deg i livet. Det er også god psykisk helse å bry seg om andre. Og når vi viser interesse for hverandre, styrker vi både vår egen og andres selvfølelse. Begge føler seg sett og anerkjent.

Koronaviruset har preget dette året og fått konsekvenser for oss alle. Pandemien har medført begrensinger i kontakt og isolert mange. Men den har også gjort oss oppmerksomme på hvor sårbare vi er alene, og hvor viktig fellesskap og dugnad kan være.Det er når ingen er der for å spørre hvordan det går, at den psykiske (og den fysiske) helsen utfordres. Forskning viser at ensomhet og opplevd isolasjon kan føre til tidlig død og alvorlig fysisk sykdom. Ensomhet kan forebygges ved blant annet at vi bryr oss om hverandre og legger merke til og undrer oss over hvordan de rundt oss har det. Og spør. For vi vet ikke hvordan andre har det. Det synes ikke alltid på utsiden hvordan det står til med en annen. Vet du for eksempel hvordan kollegaen din har det, eller partneren din: Er alt som det skal? Og tør du å gå videre med flere spørsmål, dersom den andre svarer noe uventet, eller blir fjern og unnvikende? For av og til må vi tørre å spørre de vanskelige spørsmålene, de som er av mer privat karakter og som kan være utfordrende, fordi vi føler at vi bryr oss med ting vi ikke har noe med. For eksempel der de svarene du får, ikke stemmer med det du sanser. Eller når noen sier «takk bare bra» og har tårer i øynene. Når vi opplever kriser i livet, trenger vi ofte at andre er tydelige. At de spør om tillatelse til å hjelpe oss. Og også tydelig foreslår løsninger og muligheter vi selv kan ha mistet av syne. Løsningene behøver ikke alltid være avanserte eller kompliserte. Du kan bidra ved selv å være åpen om hvordan du har det, og på denne måten redusere fordommer og skam hos andre. Det kan være med på å gjøre det enklere for andre å dele tanker og følelser med hverandre. Tabu rundt psykisk helse kan på denne måten reduseres og vanlige livsutfordringer kan normaliseres.

For de er ofte enkle handlinger som kan hjelpe et menneske ut av en krise: Som å gå en tur sammen med noen, være i bevegelse og stresse ned og kople på sansene. Sansene skrus ofte av når vi er stresset eller opplever belastninger. Lytt derfor til musikk, eller hør på fuglekvitteret. Eller kjenn lukten av myr på fjellet. For noen kan det være styrkende for den psykiske helsen å se en vakker film, eller fordype seg i en god bok. Koronaen har gitt muligheter for mange til å oppdage nettopp hva det er som gir hver og en av oss ro og styrke.

Å være i recovery handler om å komme seg igjen. Det er mulig å komme seg igjen etter psykisk uhelse og lidelse. Og det kan følge en positiv utvikling og vekst i kjølevannet av kriser. Hva som er viktig for den enkelte for å komme seg igjen, er individuelt. Derfor har vi i våre tjenester i kommunen hele tiden fokus på å spørre hva som er viktig for hver og en, for å styrke seg selv og øke livskvaliteten. Noen ganger trenger man mer enn det familie og venner kan bistå med. Ved livskriser kan man selv ta kontakt med kommunen for hjelp. Kommunen har også tilbud om kortvarig psykisk helsehjelp. Du kan selv oppsøke tilbudet eller ringe uten henvisning. Tilbudet er beskrevet på Tønsberg kommune sin hjemmeside.

Tønsberg kommune i samarbeid med Færder og Tønsberg Bibliotek planlegger et arrangement på Verdensdagen 10 Oktober kl. 1400.- 1500 på biblioteket Forfatter Tiril Broch Aakre vil snakke om sin bok, Mødre og døtre. Den handler om psykisk helse og det å være pårørende. Arrangementet er gratis.

Vise menn har sagt at spørsmål er opptakten til ny kunnskap. Og at tvil og undring er visdommens mor. Spør mer, undre deg og bidra til en felles dugnad for den psykiske helsen!