Gå til sidens hovedinnhold

Verdier – mer enn penger, hus og gods?

Vi står foran et utrolig viktig valg.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Siste fase i valgkampen har vært preget av mange ord og skarpe debatter. Det er som det skal være, men det kan fort bli forvirrende å høre på. Ofte forsvinner grunnsynet og ideologien hos den enkelte politiker i billig propaganda, svulstig ordstrøm eller harde angrep på politiske motstandere.

Kristent og humanistisk verdigrunnlag

I KrFs program for kommende stortingsperiode heter det at «KrF er et verdiparti bygget på overbevisningen om at de kristne verdiene er det beste grunnlaget for å utvikle politiske løsninger for samfunnet vårt.» Vårt verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne og humanistiske kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter. KrF har ikke monopol på en politisk verditenkning, og mange av våre verdistandpunkter deles også av andre partier. Men mange verdisaker står vi alene om, og samlet sett utgjør vi en vesentlig forskjell.

For mange av oss er det slik at kristne verdier i praktisk politikk staves menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar. KrF har igjen og igjen vist at vi i regjering og storting har fått til vedtak med viktige verdielementer: en historisk økning i barnetrygden, en kraftig styrking av lærernormen, fritidskort for aktive barn og unge, bekjempelse av menneskehandel og moderne slaveri, økning i antall kvoteflyktninger, økt støtte til enslige pensjonister, eget eldreombud, forbedring av BPA-ordningen, en tydelig klimasatsing med bl.a. havvindpark, grønnere oljefond og transport, forsterkede klimamål – for bare å nevne noe.

Menneskeverdet truet

Nå står det om en ny stortingsperiode. Vi ser at menneskeverdet er truet på flere områder. Stadig flere partier vil utvide dagens grense for selvbestemt abort. Debatten om etikken rundt livets begynnelse har lenge vært hard og uforsonlig. Overbevisende er sterke på begge sider. KrF vil erstatte dagens abortlov med en lov som legger til grunn at fosteret har menneskeverd. Vi trenger en lov som ivaretar både hensynet til fosterets verdi og rett til liv, og samtidig ivaretar kvinnens trygghet og helse på en etisk forsvarlig måte. Vi ønsker å etablere en konstruktiv samtale om hvordan vi kan samarbeide om det vi alle er enige om – å redusere antallet aborter og legge til rette for et samfunn der det er plass for alle, uansett egenskaper.

Vi ser også at menneskeverdet er utfordret i debatten om aktiv dødshjelp. For KrF er menneskeverdet ukrenkelig fra livets begynnelse til livets slutt. Derfor vil vi kjempe for livshjelp framfor dødshjelp, og for en verdig og god alderdom både for aktive pensjonister og for de som har behov for helsehjelp. Det skal være godt å bli gammel i Norge!

I møte med verdens nød

Nestekjærlighet i praksis vises blant annet gjennom hvordan vi tar ansvar i møte med verdens nød og mennesker på flukt. Som et av verdens rikeste land er det selvsagt for KrF at vi skal ta imot minst 5000 kvoteflyktninger til Norge hvert år, mennesker som er truet på liv og helse ved retur til eget hjemland. KrF er også garantisten for at norsk bistand skal være på minst 1 prosent av BNP. Dette betyr en formidabel forskjell for mennesker på flukt og i nød. Det er pinlig når flere partier overgår hverandre i en umenneskelig strenghet i asylpolitikken.

Forvalteransvaret er den verdien som viser oss at vi må ha en radikal omlegging av hvordan vi lever. Vi «har alt», men det er også alt vi har. Vi vet at de fattigste i verden blir hardest rammet av klimaendringene. Derfor vil KrF slutte å lete etter nye oljefelt, og raskt omstille samfunnet vårt til et nullutslippssamfunn. Vi vil ha mer sirkulærøkonomi og gjøre det lettere å reparere ting. Dette visste de i Norge i gamle dager; «gudsfrykt med nøysomhet» kan fort vise seg å være en god beskrivelse av hvordan vi skal redde kloden fra å gå mot katastrofe.

Valget i høst står om verdier. Det handler om langt mer enn penger, hus og gods. Bruk stemmeretten – og bruk den klokt. Stem KrF!

Kommentarer til denne saken