– Vi vet at det er mange der ute som har mistet noen i selvmord, og som trenger noen å dele tanker, sorg og følelsene sine med. Akkurat som Behn så vakkert oppfordret til i minnetalen, så er det viktig å snakke med noen. Det er det vi er til for, forteller Veronica Poer som er ansvarlig for Unge Leve i Vestfold.

Hun sier at hun selv, etter å ha mistet faren sin, har sett hvor stor nytte det har å treffe andre som er i samme situasjon.

– Derfor er jeg glad for å bidra til at et tilsvarende tilbud også kan gis til andre, sier Poer.

Leve er landsforeningen for etterlatte ved selvmord og jobber på to området. De jobber med selvmordsforebygging og støtte de etterlatte.

Onsdag 8. januar åpner de huset for ungdom og unge voksne mellom 14 og 35 år som har mistet noen i selvmord. Mer informasjon er på deres Facebook–side.

Fortjener ros

– Jeg tror talen som Behn holdt i faren sin begravelse kan være en vekker for mange som har det vanskelig, sier Poer.

Hun mener Behn fortjener ros for at hun i talen strekker en hånd ut til de etterlate, blant annet ved å påpeke at selvmord ikke er noen feil.