Gå til sidens hovedinnhold

Vestfjordforbindelse Borgheim - Hogsnes

Artikkelen er over 1 år gammel

«Fastlandsforbindelsen» er et samlebegrep som klart ber om at man må definere og utrede alle mulighetene for en ny adkomst til øyene, og velge den beste.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ettersom løsninger kan være nord-syd og øst-vest, har vi også fått begrepet «Vestfjordforbindelsen». Man kan godt si at bru Ramberg-Smørberg er en vestfjordforbindelse, men den kronglete løsningen raserer boligområder langs hele traséen og er langt fra optimal. Kostnaden er også ukjent, men antagelig over 5 milliarder kr pga. kostbar bru.

LES OGSÅ: Så mye vil Sp-Richards valgløfter forsinke ny vei og så mye vil det koste deg

Det foreslås en annen Vestfjordforbindelse, dvs. tunnel mellom Borgheim og Hogsnes, som kan bli mer regional, miljømessig gunstigere, enklere og rimeligere, og heller ikke berører Sandefjord. Alle anlegg i dagen kan skje innenfor Færder og Tønsberg sine områder. Dette er et godt alternativ til den problematiske «Ramberg- Smørberg»- kryssing med bru, tunneler og veier som SVV nå utreder.

LES OGSÅ:

Nesten hele strekningen Hellaveien-Prestodden-Skjærsnes-Vear-Hogsnes kan gå i tunnel. Traséen ligger under bakkenivå, plager ingen, og med litt omtanke blir ingen boliger berørt. Tilknytning til fylkesvei 303 kan skje syd for Vear (i Tønsberg), og veien føres videre i tunnel til bunnen av Hogsnesbakken. Vear får dermed direkteforbindelse til Borgheim. Den flate topografien kan gi rømningsveier langs hele traséen og tunnelen får stigningsforhold på bare 3-5 prosent. Løsningen skaper ingen konflikter mht. skipstrafikk, landskapsbilde eller miljø, og kan bygges for under 1,5 milliarder kr.

LES OGSÅ: Gleditsch om Vestfjord-henvendelse: – Vil ikke anbefale at Sandefjord bidrar med noen menneskelige eller økonomiske ressurser

Sammenligne alle muligheter

På begge sider finnes flere tilkoblingsmuligheter til eksisterende veinett. Det kan etableres separat servicetunnel/gang/sykkelvei i forbindelse med fjordkryssingen.

En trasé ført mot Skjee/E18 kunne gitt store fordeler for trafikkavvikling i Stokke, men mister da avlastningen av Vear-Hogsnes området. Begge deler er også mulig, men koster da mer.

LES OGSÅ: Færder trenger flere kortreiste arbeidsplasser

Det er ikke rart at utredninger har kostet mye i frem til nå, slik det står i avisoppslagene om dagen, men det er ikke grunn god nok til å velge en dårlig løsning. Slik blir det nødvendigvis med dårlig styring og igangsetting av detaljerte grunn-undersøkelser før alle alternativer er definert, vurdert og rangert. Politikere og pressgrupper har nok forsert frem «sine» ønskedrømmer og avskåret mulighetene for objektiv vurdering av andre løsninger. Dette er det skrevet mye om i avisene og i flere Facebook-grupper. En uhildet sammenligning av alle muligheter har vært etterlyst i vel 20 år. Tenk så greit det hadde vært om det hadde blitt lyttet til!

Kommentarer til denne saken