Det er mål at minst 70 prosent av pasienter som utredes for kreft skal få gjennomført utredningen innen standard forløpstid. Hensikten med pakkeforløpene er å standardisere utredningene og at pasienter ikke skal oppleve unødvendige forsinkelser i utredning, diagnostikk og behandling.

– Sykehusene har gjort en god jobb med pakkeforløpene gjennom hele pandemien, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich.

Sykehuset i Vestfold ligger langt foran målet, og foran andre helseforetak og sykehus.

LES OGSÅ: Krever at helseministeren rydder opp i sykehuskaos: – Alvorlig situasjon som kan koste pasienters liv

– Mange års målbevisst arbeid

Ved Sykehuset i Vestfold er det 77 prosent av alle pakkeforløp som gjennomføres innenfor standard forløpstid.

Helseforetak/sykehus Andel
Sykehuset Vestfold 77
Oslo universitetssykehus 75
Sykehuset Telemark 75
Sykehuset Innlandet 74
Sørlandet sykehus 72
Sykehuset Østfold 72

– Resultatene kommer som følge av mange års målbevisst arbeid. Dette har krevd god innsats fra alle ledd i organisasjonen, men forløpskoordinatorenes kompetanse og innsats har vært særlig viktig, sier kreftkoordinator Kristine Lindhjem.

Alle pakkeforløp ved sykehuset har en koordinator, som er pasientens kontaktperson og los gjennom systemet. De er også sentrale i de jevnlige forløpsgjennomgangene som gjøres for å finne flaskehalser og utfordringer som gir unødig venting, sier Lindhjem.

LES OGSÅ: Både koronainnleggelser og fraværet øker: – Kan måtte utsette operasjoner på kort varsel

– Sømløse overganger

For 18 av 26 forløp ligger Helse Sør-Øst over den nasjonale målsettingen på 70 prosent i 2021.

– Nå blir det viktig for sykehusene å arbeide godt og systematisk med å forbedre de forløpene vi ennå ikke er gode nok på, som for eksempel lungekreft, lymfekreft, prostatakreft, sier Frich.

Det regionale innsatsteamet for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring skal bidra til erfaringsdeling og læring for å forbedre forløpene og redusere uønsket variasjon. Innsatsteamet har representanter fra alle helseforetak og sykehus med opptaksområde og ledes av Helse Sør-Øst RHF.

I 2022 er pakkeforløp hjem for kreftpasienter et nytt innsatsområde.

– Målet med pakkeforløp hjem er å bidra til bedre forløp fra spesialisthelsetjenesten til videre oppfølging av fastlege og kommunal helse- og omsorgstjeneste. Her ligger det en felles oppgave for sykehusene og kommunene om å styrke samarbeidet slik at pasientene opplever sømløse overganger, sier Frich.