Brannvesenet har sviktet. Nå har politikerne fått nok og krever full granskning.

Kontrollkomiteen er kritiske til hvordan de kan vite av VIB gjør jobben de er satt til. Nå krever de konkrete svar med full selskapskontroll. – Dette er viktig for oss i hverdagen at disse tjenestene leveres og er på stell.