Advarselen inkluderer også Vestfold, som er underlagt spesialvarselet, viser kartet på yr.no.

Vestfold interkommunale brannvesen griper fatt i advarselen på sin Facebook-side, og minner om det generelle forbudet mot åpen ild i skog og utmark som gjelder mellom 15. april og 15. september.

– Nyt været og gjerne også naturen, men vi ber deg være oppmerksom på at det nå og de kommende dagene er stor fare for skogbrann i vårt område, skriver brannvesenet, og fortsetter med en henvisning til paragraf tre i Forskrift om brannforebygging:

Fortsatt tørt vær i sikte

«Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.
Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.»

Ifølge værmeldingen på yr.no er det for Vestfolds del ingen tegn til nedbør som i den nærmeste fremtid kan dempe skogbrannfaren. Derimot er varselet lavere temperaturer, noe som vanligvis gir mindre risiko for skog- og gressbranner.