Vi unge kan bli den første generasjonen som får mindre å rutte med enn foreldrene våre. Eldrebølgen, klimakrisa, vi skal gjennom store forandringer. Vi kan ikke tolerere at pengene og fremtiden vår skal bli kastet rundt politikere som ikke klarer å se lenger enn nostalgi etter det som engang var.

Flere partier har brukt sitt mandat til å prøve å legge ned Vestfold og Telemark. Selvfølgelig blir ikke fylkespolitikken spesielt effektiv når alle er usikre på om fylket vil vare. Hele diskusjonen skaper en ond sirkel hvor fylkespolitikken blir ineffektiv med dagens løsning og ineffektiv drift med den gamle løsningen Selve prosessen med å dele opp fylket vil skape unødvendig mye arbeid.

LES OGSÅ: Nei til deling: Vestfold og Telemark må forbli ett fylke!

En splittelse vil først og fremst ramme de unge. Det er vi som skal arve velferdsstaten og denne generasjonens politikeres overforbruk av penger. Blant annet kollektivtransporten, videregående, tannhelse, klimasatsingen, kulturlivet og ikke minst fremtidens arbeidsplasser og fagmiljøer vil svekkes.

Fylkeskommunen har selv sagt at det vil koste oss penger ressurser og effektiviteten vår. Det fagmiljøet vi nå har bygd opp gjennom to år, vil rives opp igjen. Dermed må vi vente enda lengre med å få en fungerende administrasjon og tjenester for innbyggerne i fylket. Dagens beslutninger kommer til å påvirke morgendagens norge. De godene vi mister av å splitte fylket er kanskje ikke noe de politikerne som styrer nå vil få nytte av, men det å beholde fylket vil være en investering for dagens unge og fremtidige generasjoner.

LES OGSÅ:

Selv om et overveldende flertall av kommunene ønsker å skille Vestfold og Telemark, kan fylkestinget vedta å holde storfylket samlet. Hvorfor det?

En stor brems

I stedet for å prøve å forbedre utgangspunktet vårt, vil samtlige partier og fylkespolitikere se tilbake i tid, i stedet for å se fremover. Hele denne prosessen er i praksis en stor brems på hele det politiske arbeidet i fylkeskommunen. Er det denne saken våre folkevalgte skal bruke tid og penger på?

Det er helt legitimt å være mot regionreformen, men nå er det for seint å se tilbake. Det mest distriktsvennlige er å heller gi det større fylket større oppgaver, og bruke de nye ressursene våre til å skape et bedre sted og bo for alle. Å late som at alt hadde vært bedre hvis det var som før, er å kaste bort tid, ressurser og fremtiden.

De siste årene har vi brukt penger på å holde samfunnet gående. Nå må vi begynne å bruke penger på tjenester som vil komme folk til gode, gjøre hverdagen bedre og skape en enda bedre fremtid. Vi kan komme på mye vi ville brukt 100 millioner på, å splitte opp fylker er ikke på den lista.