68 millioner mennesker er i dag på flukt, og over halvparten av dem er barn. Vestfold og Telemark Unge Venstre arrangerer mellom 1. og 14. april en kampanje for å rette søkelyset mot barn på flukt.

Hovedtanken bak kampanjen er at ikke alle mennesker på flukt kan hjelpes der de er. Når andre partier prioriterer politikk som gjør det vanskeligere for mennesker å søke asyl, så tvinger det kvinner, menn og barn til å foreta farlige land- og sjøreiser. Aller mest utsatt er barn på flukt.

Mange vet for eksempel ikke at det sitter hundrevis av barn på asylmottak i Norge i dag som kun har opphold inntil de fyller atten år. Deres hverdag er preget av usikkerhet. Jeg tror nettopp ordningen med midlertidig oppholdstillatelse er noe mange opplever som grovt urettferdig. Barn på flukt er sårbare på fluktrutene sine, men også i Norge er behandlingen sviktende. Ikke alle barn i asylmottak får innvilget barnehageplass, og ikke alle asylsøkere får videregående opplæring. Omsorgsansvaret for mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år ilegges UDI, til tross for at det står klart i barnevernloven at barn skal få beskyttelse inntil 18 år. Det er klart at Norge i dag diskriminerer mot barn på flukt, og dette må endes.

Venstre vedtok på landsmøtet en uttalelse om å ta vare på folk på flukt, og mange av punktene sammenfaller med Unge Venstres politikk på området. I møtet med grov urettferdighet vektlegger Unge Venstre raushet og solidaritet. Vi vil ta vare på de svakeste i samfunnet, og da er det naturlig at vi løfter saken til barn på flukt.

Unge Venstre vil:

• Ta imot 5000 kvoteflyktninger

• Stanse bruken av midlertidig oppholdstillatelse til enslige mindreårige asylsøkere

• Flytte omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere fra UDI til barnevernet

• Gi barn i asylmottak rett til barnehageplass

• Gi asylsøkere rett til videregående opplæring