Som en konsekvens av sammenslåingen av Vestfold og Telemark fylkeskommuner får alle kommuner i nye Vestfold og Telemark fylke nye kommunenummer fra 1. januar 2020. Dette byr på store og komplekse tekniske utfordringer, da kommunenummeret er koblingsnøkkel mellom svært mange IKT-fagsystem i kommunene. Kommunene må derfor kartlegge hvilke systemer dette gjelder og sørge for at omkoding/konvertering blir gjennomført, slik at disse systemene kommuniserer godt også etter bytte av kommunenummer.

Korrekt koblingsnøkkel er viktig

En leder i en kommune som jobber med problemstillingen, sammenlignet jobben som nå må gjøres med det å bytte bankkonto- eller bankkortnummer. Hvis man ikke har oversikt over hvor man har oppgitt bankkonto- eller bankkortnummer, får man fort problemer. I verste fall får man ikke lønn og kjøpeutbytte inn på riktig konto, og man får heller ikke betalt via autogiro, e-faktura og på ulike nettsteder hvis man ikke oppdaterer betalingsinformasjonen med det nye kortnummeret.

Sammenligningen illustrerer viktigheten av å ha oversikt og nødvendigheten av å oppdatere ulike IKT-system med korrekt koblingsnøkkel, i dette tilfellet bankkortnummer.

Konsekvenser for alle sektorer og støttefunksjoner

Utfordringene ved å bytte kommunenummer omfatter mye mer. En utredning fra kommunesektorens organisasjon og utviklingspartner (KS) og PA Consulting Group viser at endring av kommunenummer får konsekvenser for alle sektorer og støttefunksjoner i kommunen. De største følgene er knyttet til rapporteringen fra kommune til stat. I tillegg oppdateres matrikkelen, som er det offisielle registeret over fast eiendom, bygninger, boliger og adresser, med de nye kommunenumrene ved årsskifte.

Før dette kan gjøres, må alle kommunene rette opp avvik som av ulike årsaker kan være mellom matrikkelen og grunnboka, som er det offentlige registeret over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og borettslagsandeler. Hvis ikke kommunene følger opp dette, kan det skape problemer med konverteringen som Kartverket må gjøre i matrikkelen, og i verste fall føre til unødige problemer og forsinkelser for dem som skal gjennomføre ulike eiendomstransaksjoner.

Sette i gang kartlegging og planlegg tiltak nå

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har, sammen med Kartverket Skien, sendt ut brev til alle kommunene i Vestfold og Telemark der kommunene oppfordres til å skaffe seg nødvendig oversikt og gjøre nødvendige tiltak for å påse at overgangen til nytt kommunenummer fra 1. januar 2020 går mest mulig smidig for seg.

Kartverket har fått rollen som teknisk koordinator i forbindelse med kommune- og regionreformene og har i den forbindelse utarbeidet en egen ressursside på kartverkets nettside;  www.kartverket.no/kommunereform, hvor kommunene og andre kan finne nyttig informasjon om hva som må gjøres i forkant av fylkessammenslåingen som skjer om 1. januar 2020.

Erfaringen så lang viser at kommunene er i gang med forberedelsene, men det begynner å bli knapt med tid igjen til årsskifte. Det er derfor viktig å prioritere dette arbeidet nå, slik at IKT-systemene som samfunnet er avhengig av, kommuniserer godt med hverandre også etter at kommunen har fått nytt kommunenummer.