Og det er nettopp bompengene dine og mine som skal brukes til å løfte jernbanebrua nedenfor sykehuset i Tønsberg.

Del på Facebook

For lav

Brua i Halfdan Wilhelmsens allé er i dag for lav til at busser og lastebiler kan kjøre under.

Tønsberg kommune ønsker å styrke kollektivtrafikken forbi sykehuset, og også ledelsen ved sykehuset vil gjerne ha brua hevet for å lette vareleveringen.

Men moroa koster. Trolig vil prislappen for å løfte brua 100 centimeter bli rundt 48 millioner kroner, eller nesten en halv million kroner per centimeter.

Hevingen skal utføres til høsten med midler fra Tønsbergpakke fase én.

– Total galskap

Leder i Tyttebærløkka vel og Velforeningenes fellesråd i Tønsberg, Ulf Dahl, er ikke nådig når han omtaler planene om bruhevingen.

 – Å bruke 48 millioner på å heve denne brua én meter, er total galskap og kan knapt være lovlig. Vi kunne heller spart pengene og avsluttet bompengeinnkrevingen tidligere, mener Dahl.

LES MER: Leder av velforeningen: – Total galskap

LES OGSÅ: Sykehuset: – Har ikke en fruktbar dialog

Kan ikke hoppe

– Toget kan ikke hoppe, så vi er nødt til å gjøre ganske omfattende arbeid på en strekning på rundt 300 meter for at stigningen ikke skal bli for bratt, sier Jan Magne Nakken i Jernbaneverket. Han er prosjektleder for Tønsberg-Barkåker-parsellen.

Da fristen utløp, hadde Jernbaneverket fått inn anbud fra Veidekke, AF Gruppen og Strøm Gundersen, men Nakken ønsker foreløpig ikke å si hvilke pristilbud som ligger på bordet.

I Stortingsproposisjon 38 fra 2002–2003 er det satt av 35 millioner kroner til trafikkløsninger rundt sykehuset. Det tilsvarer 48 millioner 2010-kroner.

LES OGSÅ: Slutt på lastebilsjåførenes hodepine

Til gangvei

Avdelingsdirektør Tore Kaurin i Statens vegvesen tror det er omtrent der prisen for bruhevingen havner.

– Vi regner 36–40 millioner kroner pluss moms og byggherrekostnader.

Hvis operasjonen blir rimeligere, ønsker veivesenet å bruke restmidler til å fullføre gang- og sykkelvei til Verdens Ende.

De foreslår også å utsette et større prosjekt i Nansetgata i Larvik i samme hensikt, men disse omdisponeringene ville ikke hovedutvalg for samferdsel og næring i Vestfold fylkeskommune være med på da de diskuterte saken onsdag.

I dag skal imidlertid fylkestinget gjøre det endelige vedtaket – også på om jernbanebrua i Halfdan Wilhelmsens allé skal heves med midler fra Tønsbergpakke fase én.