– Når du er dyp krise, er det avgjørende hvem du snakker med. Kirkens SOS er Norges største krisetjeneste på telefon og internett, sier fylkespolitiker Arve Høiberg (Ap).

Går det som Høiberg vil, kan Kirkens SOS se fram mot større økonomisk forutsigbarhet i årene som kommer.

Høiberg peker på over 500 mennesker tar sitt eget liv i Norge hvert år. I Vestfold ble det i 2015 begått 10,3 selvmord per 100.000 innbyggere. Dette antallet ligger omtrent på landsgjennomsnittet i Norge. Men både i 2013 og 2014 lå Vestfold betraktelig høyere enn i resten av landet.

– Vi er et utsatt fylket. Derfor bør fylket bidra mer til det selvmordsforebyggende arbeidet, sier Høiberg.

LES OGSÅ: Flere selvmord blant de helt unge: – Det har vært voldsomt den siste tiden

– Mer tid på info

I en interpellasjon tar Høiberg initiativ til  å få selvmordsforebygging inn i fylkets regionale plan for folkehelse. Høiberg ser for seg en partnerskapsavtale mellom fylket og Kirkens SOS som strekker seg over hele planperioden på fire år. Fylkesordfører Rune Hogsnes stiller seg positiv til initiativet, men peker på at det bør opprettes noen kriterier for partnerskapsavtale som alle frivillige organisasjoner kan søke etter.

Høiberg sier han vil foreslå at det settes av 200.000 kroner i året til organisasjonen som det inngås partnerskapsavtale med.

Kirkens SOS har allerede inngått partnerskapsavtale med Telemark fylkeskommune. Anne Line Diesen i Kirkens SOS Tunsberg sier at en slik avtale betyr etterlengtet forutsigbarhet for organisasjonen.

– I dag bruker jeg mye tid på å skaffe økonomi til det vi skal drive med. Dette er tid jeg kunne brukt på å spre informasjon om tilbudet vårt, slik at flere får vite hvor de skal henvende seg hvis de trenger noen å snakke med, sier Diesen.

Kirkens SOS

Kirkens SOS er landets største døgnåpne krisetjeneste.

Hvis du trenger noen å snakke med kan du ringe 22400040.

Du kan også ta kontakt på melding eller chat.

Kirkens SOS mottar omkring 300.000 henvendelser hvert år.

Kirkens SOS skal søke å lindre smerten ved følelsesmessig og eksistensiell krise, og forebygge selvmord.

 

– Tunnelsyn

Det finnes 12 sentre og cirka 1000 frivillige i Kirkens SOS i Norge. Tjenesten er døgnåpen, og betjenes av frivillige som har kompetanse på hvordan de skal snakke med  mennesker i krise.

– Hvis du ikke snakker med noen, er det vanskelig å komme seg ut av det vonde du befinner seg i. Når alt er som mørkest kan vi oppleve et slags tunnelsyn som gjør at vi ikke ser mulighetene. Hvis du snakker med noen, klarer du å oftere bryte ut av det, sier Diesen.

Kirkens SOS sine frivillige snakker med mennesker i krise. Det kan være ensomhet, selvmordstanker eller andre ting.

Redder liv

Diesen forteller at dette er meningsfullt arbeid.

– Vi har fått mange tilbakemeldinger fra folk som sier at «jeg lever på grunn av dere». Mange kommer tilbake og takker oss. Vi vet at mange synes det er vanskelig å snakke med sine nærmeste når de har det som vanskeligst. De synes det er godt å ha et anonymt sted å ringe, sier Diesen.

Kirkens SOS kan nås på telefon, internett og chat.

– Vi ser at mange unge foretrekker å chatte med oss, sier Diesen.

Arve Høiberg har god tro på at resten av fylkestinget vil bli med på å etablere en partnerskapsavtale for forebygging av selvmord.