Satte fokus på barns rettigheter. Elevrådet ved Ringshaug Ungdomsskole overrasket.

Barns privatliv var blant temaene som ble tatt opp da elevrådene på ungdomsskolene møttes på Oseberg Kulturhus for å snakke om FNs Barnekonvensjon.