Gå til sidens hovedinnhold

Høyere ledighet i Vestfold enn i resten av landet

Artikkelen er over 6 år gammel

Det blir bare flere og flere sjefer i Vestfold.

TØNSBERG: – Sysselsettingen på ledernivå økte med 42 prosent, viser ferske Nav-tall.

3,1 prosent av arbeidsstyrken i Vestfold er uten jobb. Landsgjennomsnittet er 2,7 prosent, viser ferske tall fra Nav, som ved utgangen av september har registrert 3800 helt arbeidsledige i Vestfold. Ledigheten er 3 prosent høyere enn for ett år siden.

LES OGSÅ: Arbeidsledigheten øker i Vestfold

Nav opplyser i en pressemelding at det i tillegg til de 3800 ledige er 546 arbeidssøkere på tiltak, noe som er 35 prosent færre enn i fjor.

– Summen av ledige og tiltaksdeltakere viser at bruttoledigheten er 4 prosent lavere enn i fjor, sier fylkesdirektør Trine Heibø Holm, som må ett år tilbake i tid for å finne sist det var tilbakegang i bruttoledigheten.

Reiseliv og transport

Det er innen bransjene reiseliv og transport ledigheten er høyest, med 4,8 prosent. Barne- og ungdomsarbeidere og kontorutdannede har også en ledighetsprosent på over 4 prosent.

LES OGSÅ: Færre unge arbeidsledige

Ansatte i akademiske yrker og undervisning har lavest ledighet.

Stabil ungdomsledighet

Tallene viser en reduksjon i antall ledige under 25 år med 1 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. I aldersgruppene 25–49 år er det små forandringer i ledigheten. For aldersgruppen 50–59 år er det en økning i ledigheten med 22 prosent. Økningen er sterkest for menn.

I alt ble det registrert 724 ledige stillinger i løpet av september. Det er 3 prosent flere stillinger enn i samme måned i fjor.

– Etterspørselen etter arbeidskraft har bedret seg noe de siste månedene, sier Trine Heibø Holm, som peker på bedring særlig innen kontorarbeid, butikk- og salgsarbeid og i helsesektoren.

For de 4 siste månedene har tilgangen på stillinger økt med 8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Også for denne perioden er det i helsesektoren og innen butikk- og salgsarbeid at en finner den største økningen, viser Nav-tallene.

Kommentarer til denne saken