Langer ut mot rovviltnemnda

Den enslige, unge hannulven ble felt av et jaktlag i Lardal lørdag.

Den enslige, unge hannulven ble felt av et jaktlag i Lardal lørdag. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

VESTFOLD/HEDMARK: Aksjonen rovdyras røst langer ut mot regionsleder i Rovviltnemnda etter at en ulv ble skutt i Vestfold.

DEL

Leder Dag Bjørndahl i Aksjonen rovviltets røst har lite til overs for argumentene til leder for Rovviltnemnda i Vestfold, Jørund Ruud, etter at en ung hannulv ble felt i Vestfold.

– Ruud har overhodet ikke peiling på ulver når han presterer å si at ulven var en del av en flokk. Det er enda dummere å si enn at sauen kalver om høsten. Når han er leder av rovviltnemnda må han kunne noe om dyra han skal forvalte, sier Bjørndahl.

Det var et jaktlag bestående av 60–70 jegere som felte ulven på rundt 50 kilo i Lardal lørdag formiddag. Ulven kom streifende inn i Vestfold fra Telemark.

– Mangel på kunnskap

Onsdag 20. mars gikk tre av fem av Rovviltnemndas medlemmer i Vestfold inn for å gi tillatelse til lisensjakt på hannulven. Leder Jørund Ruud begrunnet fellingstillatelsen med Stortingets bestemmelse om at det ikke skal være fast forekomst av ulv i vår region.

– Poenget er at denne ulven er en del av en flokk som har streifet i vår region i flere måneder, sa Ruud, som er nemndleder for fylkene Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder.

Men fakta er at det ikke finnes noen ulveflokk i området Vestfold, Telemark, Buskerud og Agder-fylkene. Feltkoordinator Erling Maartmann i Det skandinaviske ulveprosjektet, samt overvåkingsprosjektet av ulveflokker og ulvepar i Norge, opplyser at det i sommer og vinter kun er registrert fire enslige hanner i dette området. Maartmann er ansatt ved Høgskolen i Hedmark.

–  En kan ikke si at det er en flokk i dette området. Det er mangel på elementær kunnskap. Denne ulven ville ikke slått seg ned fordi det ikke er noen tisper der. Den var bare på vei gjennom Vestfold, sier Bjørndahl.

Ulver er monogame dyr som finner seg en make. Et par finner seg et eget revir som er ganske stort, fra 3 ganger 4 til 3 ganger 6 mil. Det kan også en enslig ulv gjøre. Når et ulvepar har hevdet revir, er det klart for paringstid. Valpene blir født om våren og oppdras gjennom sommeren. Først på høsten kan familien kalles en ulveflokk.

– Jeg vet godt at en flokk består av både hanner og hunner i zoologisk forstand, men jeg brukte uttrykket «flokk» i billedlig betydning. Det har overhodet ikke noe med saken å gjøre. Det er mulig at denne ulven bare var en streiftur innenfor Vestfold, men vi har fire hannulver som har beveget seg innenfor vår region i nesten ett år, sier Ruud.

Ville forebygge skader på sau

Rovviltnemndas oppgave er å forvalte norsk rovdyrpolitikk. Ruud begrunner fellingen med at ulv i vår del av landet uten tvil ville utøvet stor skade på beitende sau og lam til våren.

– Poenget er at det er to måneder til beitesesongen starter. Det er en ekstrem renndrift på ulven, som kan forflytte seg åtte mil på en natt. Denne ulven var alene på streif. Den ville bare finne seg en make og et sted og bo. Det var ennå ingen indikasjoner på at den ville slå seg ned her, sier Bjørndahl.

Til dette sier Ruud:

– Det er vanskelig nok å felle en ulv på snø. På barmark er det svært vanskelig, nesten umulig. Det ble konstatert ulveskader på sau i Aust-Agder og Telemark i fjor, sier Ruud.

Ifølge Martmann ved Høgskolen i Hedmark, ville sannsynligvis ulven blitt streifende mellom Telemark og Vestfold, men kunne også plutselig beveget seg over et større område.

Bjørndahl har tidligere vært jeger i en 10-årsperiode og forteller at han alltid har vært opptatt av dyr og natur. Selv er han bosatt ved Glomma og grensen til det norske ulveområdet hvor ulv er fredet og kan yngle. Området strekker seg mellom østsiden av Glomma opp til Rendalen, Østfold, Oslo og storparten av Akershus.

LES OGSÅ: Derfor ble ulven skutt

– Motsier naturens gang

– Ruud motsier naturens gang. Skyter han katten sin når den fanger mus? En ulv har en posisjon i næringskjeden og må få lov til å spise på lik linje som andre i naturen for å sikre biologisk mangfold, sier Bjørndahl.

I forrige uke uttalte Amund Kind i Bondelaget at bøndene fryktet at ulven skulle ta sauer.

– Vi vet også at ulv kan drepe voksne elger, sa Kind til tb.no.

Denne frykten har Bjørndahl liten forståelse for.

– Er det ille at jegerne får en elg mindre på jaktkvoten sin? Ofte er bøndene elgjegere og jakter samme bytte som ulven, sier han.

Selv om Bjørndahl er uenig i begrunnelsen for å felle ulven, har han inntrykk av at selve fellingen foregikk ryddig og greit.

SE BILDER: Mikkel på tur

Artikkeltags