Gå til sidens hovedinnhold

Vestfolds vei ut av krisen

Nesten en kvart million nordmenn er enten permitterte eller arbeidsledige. Flere bedrifter står i fare for å gå konkurs. Koronakrisen har forsterket behovet for omstilling, også her i Vestfold.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det høres kanskje ikke ut som noe sexy slagord, men for å sikre at Vestfold fortsatt skal være et godt sted å bo og jobbe, må vi skape flere jobber og inkludere flere i arbeidslivet. Klarer vi ikke det, går vi en usikker fremtid i møte.

Velferden vår bygges på skuldrene til norske bedrifter.I møte med en situasjon med flere eldre og fallende olje- og gassinntekter trenger Norge å skape flere jobber. Olje- og gassnæringen har bidratt med over 200 milliarder kroner årlig. Når vi på lang sikt skal erstatte en del av disse inntektene må alle sektorer i næringslivet bli mer lønnsomme og produktive. Ingen enkeltsektor vil kunne erstatte oljen.

Vi er allerede på god vei, og har gått fra en oljeavhengig økonomi til å ha flere ben å stå på. Når vi nå rammes av et oljeprisfall er vi mindre sårbare enn i 2014. En stor og innovativ privat sektor er avgjørende for å redde arbeidsplasser og for å skape nye jobber på den andre siden av krisen.

De største hindrene for vekst og verdiskaping er veksthemmende skatter, kompliserte og byråkratiske reguleringer, uforutsigbare rammevilkår og mangel på riktig kompetanse. Skal vi legge til rette for at det skapes flere jobber må vi gjøre noe med det som bedriftene opplever som hindringer.

Ut med formuesskatten

For at bedriftene kan skape flere jobber må vi skape mer, ikke skatte mer. Derfor vil vi fase ut formueskatten på arbeidende kapital som er en særnorsk skatt på maskiner, traktorer og verkstedhaller og som kun betales av norske eiere. Utlendingene slipper unna, og sånn kan vi ikke ha det. Maskinskatten, som lenge var et hinder for bedriftene, blir nå fjernet. Vi ser allerede nå at fjerningen av maskinskatten har utløst flere store investeringer som skaper flere arbeidsplasser.

Bedrifter bruker nå 15 milliarder mindre på skjemaer og søknadsprosesser i det offentlige. Det er 15 milliarder kroner mer til investeringer og flere ansatte. De neste årene skal vi redusere rapporteringsbyrden for næringslivet med 10 mrd. kroner, gjennomføre tidenes samferdselsløft, fortsette kompetansehevingen i skolen og i arbeidslivet og senke skattene for de som skaper jobbene og de som jobber der. Slik skaper vi jobber, og sikrer et bærekraftig velferdssamfunn.

En stor og generøs offentlig sektor krever høy verdiskaping i privat sektor. Det viktigste for Vestfold fremover, blir derfor å skape flere jobber i privat sektor. Her ligger allerede Sandefjord et hestehode foran Tønsberg. Vi trenger gründere som tør å satse, og vi trenger at bedriftene vi allerede har, gjør det bra og ansetter flere.

Flere private jobber

Lønnsomme bedrifter skaper arbeidsplasser og sikrer velferden vår. Hvordan krisen har påvirket bedriftene varierer veldig. For at alle skal ha en jobb å gå til etter krisen må vi sette inn treffsikre tiltak mot de bransjene som er rammet. Arbeidsplasser må skapes i privat sektor, fordi det er de som finansierer velferden. Det blir enda viktigere enn før å legge til rette for at det kan skapes jobber som bidrar til budsjettet, og ikke lever av budsjettet. Før koronakrisen ble fire av fem nye jobber skapt i privat sektor. Det må vi bygge videre på.

Alle som kan jobbe, skal jobbe. Alle har noe å bidra med. Derfor er det viktig å skape flere jobber, og gi folk den kompetansen de trenger til disse jobbene. Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best. Derfor må vi satse tungt på kunnskap og kompetanse. Elevene i Vestfold lærer nå mer, de er mer til stede og flere fullfører og består. Det er bra. Men vi må tenke lenger enn bare videregående skole. Vi som har vært noen år i arbeidslivet må også henge med i utviklingen som nå skjer raskere og raskere. Derfor skal vi også gjennomføre en kompetansereform for at voksne i, og utenfor, arbeidslivet ikke skal gå ut på dato.

I dag får vi bedriftene gjennom krisen. I morgen må vi skape flere lønnsomme jobber.

Kommentarer til denne saken