Etter at VKT slo sammen 30 soner til fire soner, er det kanskje greit med en prisoppdatering. For 3. desember 2018 ryddet VKT kraftig opp i sonekartet sitt.

Resultatet var at prisen for en bussreise også endret seg. Her er de nye sonene:

Sone 1: Svelvik, Sande, Holmestrand, Horten.
Sone 2: Re, Tønsberg og Færder.
Sone 3: Sandefjord
Sone 4: Larvik

Her kan du selv sjekke ut VKTs interaktive sonekart: Sonekart

Små barn gratis

I samme slengen som antall soner ble færre, ble antall prisgrupper også redusert. Etter omleggingen betaler du kun for maks to soner.

Her er prisene:

Takst Voksen 
Billett kjøpt om bord
Barn/Honnør 
Billett kjøpt om bord
Voksen
Billett kjøpt med Mobil/verdi

Barn/Honnør
Billett kjøpt med Mobil/Verdi
138193316
245234020

Her finner du en fullstendig oversikt over ulike VKTs billettyper og priser: Billetter og priser

– I tillegg til færre soner og antallet på takster ble redusert, ble det justert også på aldersgrensene. Aldersgrensen for barn ble justert slik at alle barn reiser gratis frem til de er seks år. Den øvre aldersgrensen på barnekategorien ble økt fra 16 til og med fylte 18 år. Disse endringene er i tråd med nasjonale føringer for å innføre et samordnet nasjonalt takstregulativ, sier Trond Myhre, markedsdirektør i VKT.

Det ble også fortatt endringer på ungdomskortene.

– Periodekortkategoriene barn og ungdom ble fjernet og erstattet med en ny kategori. Den har fått navnet «Ung» og er for unge mellom 6 og 19 år. Taksten på kategorien Ung ble redusert fra 310 til 270 kroner for en 30-dagers periode, sier han.

Kampanjepriser

Som du ser av pristabellen og i eksempelet under, er det rimeligere å kjøpe billett via app på mobil enn det er å kjøpe billett på bussen. Og sånn vil det fortsatt være en god stund til.

– Dette er kampanjepriser, men vi har ingen umiddelbare planer om å endre disse, sier Myhre.

Noen priseksempler: 

Det betyr for eksempel at en voksen enkeltbillett kjøpt via mobilen og med utgangspunkt i Tønsberg nå koster: (pris på billett kjøpt på bussen i parantes):

Tønsberg - Revetal: 33 (38)

Tønsberg/Statens park - Larvik/Nordbyen: 40 (45)

Tønsberg/Rutebilstasjonen - Horten/rutebilstasjonen: 40 (45)

Verdens Ende - Sandefjord: 40 (45)