Å si ja eller nei til oppsplitting av fylket vårt er et bestillingsverk fra regjeringen, og etter mitt syn en oppkonstruert problemstilling. Initiativet har ikke kommet fra fylket eller kommunene.

Men, så er det jo sånn, at de 100 millionene er ikke til fritt bruk, men kostnaden for å splitte fylket og bygge to nye organisasjoner. For de gamle fylkene finnes ikke lenger. De må bygges opp helt på nytt. Uten noe spesiell tydelig gevinst i sikte. Det er hårreisende, og en lek med dine og skattepenger. For dette er ikke gratis, omorganiseringen bekostes av dine og mine skattepenger.

LES OGSÅ: Petter Berg (H) vil stemme for å splitte fylket: – Men det føles lite meningsfullt å bruke 100 millioner på å rive ned

Klima- og naturkrise

Vi står midt i en klima- og naturkrise som vi har få år på oss til å løse. Hadde enda en omorganisering i fylket vært et bidrag til å løse krisen, hadde jeg vært positiv til det. Men det gjør det jo ikke. Heller motsatt. Her skal tid, fokus og penger brukes på oppsplitting, nye planer, strukturer og nye fylker. Utvikling av fylkets oppgaver blir ikke en hovedprioritet de neste årene med en Vexit.

Kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for avgjørelsen anbefaler heller ikke å splitte og starte på nytt. Jeg synes det er helt surrealistisk hvordan da så mange kan ende opp med å synes oppsplitting er en veldig god ide. Hvordan i all verden kan en vite det? For det kan en jo virkelig ikke.

Fylket er ikke et ekteskap, og det er ikke snakk om en skilsmisse. Hadde det vært det, kunne vi latt følelsene være det styrende i avgjørelsen.

LES OGSÅ: Vestfold og Telemark: Time to say goodbye

Ikke lurt å splitte opp fagmiljøer

Dette er en organisasjon. En struktur som skal levere tjenester til innbyggere og drive med samfunnsutvikling. En oppløsning er dramatisk, og må være kunnskapsbasert. Og det er ikke nok kunnskap etter to år i en pandemi til å si at – denne organisasjonen er så elendig at den må skrotes, og vi må bygge opp på nytt.

Blir det ikke veldig rart å si ja til oppløsning som en slags reaksjon på at en er uenig i at fylket ble sammenslått i utgangspunktet, eller at en ikke ønsker en fylkeskommune i det hele tatt? Dette er argumenter jeg har registrert for Vexit. Men på hvilken måte er Vexit bra for innbyggere?

Jeg har ikke noe tro på at splitting av fagmiljøer vil gjøre to mindre fylker i noe bedre stand til å håndtere større oppgaver. Det fører heller til en ansattflukt fra organisasjonen, noe som er svært uheldig, og en underkommunisert konsekvens.

Det er uansvarlig, og lek med skattebetalerens penger i det hele tatt å løfte splitting av Vestfold og Telemark som en reell problemstilling, etter mitt syn. Dette kaoset trenger vi ikke nå. Nå trenger vi å samarbeide om å løse de store utfordringene som vi står i og som vi har en tidsfrist på oss til å gjøre noe med.

Gi fylket vårt en sjanse. Gi fagfolka, ansatte, prosessene og mulighetene for utvikling en sjanse. La oss hjelpe dem i å lykkes. Jeg håper representanter i fylkestinget er modige og stemmer i denne saken etter egen overbevisning, selv med en partipisk hengende over hodet. Ha tro på Vestfold og Telemark fylke som en slagkraftig samfunnsaktør for fremtiden!