Det er lett å la seg provosere av dagens oppslag i TB når det er spørsmål om oppdeling av det nåværende fylket (som for øvrig aldri burde vært vedtatt gjennomført av de samme politikere den gang, etter min mening). Kan de virkelig mene at «folket ikke forstår hva dette handler om»? Hvem har i så fall ansvaret for at vi ikke vet og forstår? Er det ikke de samme politikere som da ikke har klart å formidle sine gode grunner for fortsatt eksistens som et større fylke? Det er skremmende hvis den generelle holdningen blant fylkespolitikerne er den som fremkommer i dagens avis. De vet best.

Det er også ganske provoserende at det er fylkespolitikere som har sine gode godtgjørelser fra fylket som mener at de er de som skal bestemme. De er etter min mening inhabile. Har allerede bevilget seg og sine ansatte i fylkeskommunen lønn og godtgjørelser som «vanlige folk» reagerer sterkt negativt mot.

Les også

Skal fylkeskommunen være en attraktiv arbeidsgiver bør Vestfold og Telemark fylkeskommune bestå

De to tidligere fylkene er etter min mening svært ulike – det er vel nok å nevne at Vestfold hadde alt sitt på stell med hensyn til kommunesammenslåinger, mens de i Telemark nær sagt ikke har fått til noe som helst. Det må da være sterkt kostnadsdrivende for fylkeskommunene å forholde seg til 18 kommuner i Telemark. Tidligere hadde vi egne distriktssendinger fra Vestfold på TV/radio. Nå er vi lagt under Telemark og får bare en brøkdel av sendetiden fra vårt tidligere fylke. Dette til tross for befolkningsfordelingen.

Jeg skal ikke her nevne de mange negative oppslag som har vært i avisspaltene her lokalt om uheldige virkninger av den gjennomførte sammenslåingen.

Fylkespolitikerne er allerede diskvalifisert, men lytt gjerne til lokale ordførere.

Men la oss få en bindende folkeavstemning.