Gå til sidens hovedinnhold

Vi ender med «hue under armen og armen i bind» nå som veivesenet tar vekk fotgjengerfelt på utsatte strekninger!

For flere år siden da området Basbergrønningen ble regulert manglet det ikke på lovnader om trafikksikringstiltak for barn og unge på strekningen Jonborg – Brekkekrysset.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det tok seg pent ut på papiret og ble vektlagt som meget viktig for hele planen fra utbyggers side den gang! Gjennomgang til og fra skolen til Ilebrekke ble fremhevet i de opprinnelige planene som svært viktige trafikksikkerhetsmessige punkt. Det ble også bemerket i de innspill som ble gitt kommunen og utbygger innen fristens utløp den gang.

Med bakgrunn i tidligere erfaringer fra slike ambisiøse planforslag var man nok med rette skeptisk til om planlagte trafikksikkerhetsmessige tiltak ville følges opp når planene skulle sette ut i livet.

Rett syd for Brekkekrysset skjedde dessverre en svært tragisk ulykke i et fotgjengerfelt for en del år siden. Skal ikke komme inn på årsaksforholdet her. Det ble konkludert med at feltet var uoversiktlig og feilplassert? Fotgjengerfeltet i selve Brekkekrysset har også vært tema i mange sammenheng der nestenulykker har skjedd.

Hastigheten på disse stedene har vært endret og har nok kanskje hatt en positiv effekt. Nå har det atter en gang blitt tema at man skal fjerne samtlige overgangsfelt på hele strekningen Jonborg – Brekke. Forståsegpåerne Lauritsen og Olsen fra «Team Trafikksikkerhet og Miljøvennlig Transport i Samferdsel, Miljø og Mobilitet» i Vestfold og Telemark fylkeskommune har «sett på saken» og konkluderer med at det er lite realistisk å legge til rette for merkede overgangsfelt på denne strekningen? Videre meddeler de to at det er sjelden de kommer med ønskede tiltak når slike saker tas opp!

Det er jo lagt opp en trafikkøy der fotgjengere kan stoppe slik at bilene kan passere trygt mens man som fotgjenger venter! De to bolde herremenn forstår at folk er engstelige og vil ha trafikksikkerhetsmessige til tiltak, men her må man ta faglige hensyn i betraktning? Nå er det vel slik at de som mener å ha greie på dette med sikkerhet for myke trafikanter vet best og har gått på kurs for å vite alt om det? Hvor ble det av alle løfter, planer og forsikringer om at kryssing av riksveien skulle kunne foregå på en trygg måte? Fremdeles bygges det hus, fremdeles blir det flere mennesker i området og flere kommer etter hvert. Velforeningen har sterke argument for å presse fram og utvikle trafikksikkerhets tiltak på denne strekningen, noe fylkeskommunen burde ta inn over seg og gjøre noe med!

At man blir «skuffet» over de holdningene fylkeskommunen her viser er ikke rart. Ser man på andre strekninger på samme riksvei er hastigheten nedsatt til 40 km og der er det anlagt godt synlige og markerte fotgjengerfelt der det er mange folk som krysser veien!

På generelt grunnlag har folk flest liten forståelse for de holdninger «ekspertene» her legger til grunn! Velforeningen fremmer de tanker og bekymringer beboerne i dette området med rette har. Hvorfor bli møtt med en så resolutt avvisning uten å kunne gi rom for alternativer til en løsning på et så viktig spørsmål!

Det er svært fristende å kalle det arroganse på høyt nivå, fremfor å løse det hele med nedsatt hastighet til 40 km på hele strekningen med godt merkede overganger. For det er ikke mer som skal til for at våre barn og barnebarn, de litt tilårskomne og andre skal kunne oppleve det å krysse riksveien som en trygg greie!

Så kjære «forståsegpåere», bruk anledningen til å imøtekomme disse ansvarsfulle foreldre og velforeningens ønske om å anrette trygge fotgjengeroverganger og lavere hastighet, fremfor å påstå at «faglige hensyn» skal løse problemene! Nedsatt fart og trygge overganger kan bety 2–3 minutters forsinkelse på strekningen der gevinsten er større trygghet for alle, noe vi alle bør tåle.

Kommentarer til denne saken