Gå til sidens hovedinnhold

– Vi er holdt for narr

Leste i Tønsbergs Blad 17. juni at Anders S. Larsen ønsker seg en helhetlig plan for Vear med landsby preg , og vil arbeide med dette sammen med politikere fra distriktet på tvers av partigrenser. Dette er vel og bra det, men har noen av politikerne noen gang tenkt på oss som bor langs Hogsnesbakken?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Her har kommunen holdt oss for narr helt siden begynnelsen av 1970 tallet når det fremdeles var gamle Sem kommune og Kirsebom var ordfører, det skulle bli så bra i Hogsnesbakken fordi fv 303 skulle gå mellom Hogsnesåsen og Bjellandåsen, traseen ligger der den dag i dag.

Tunnelen skulle vært klar

Så selger kommunen tomter, hvor alle kjøpere blir gjort oppmerksom på at her kommer fylkesvei 303. Kommunen bygger er midlertidig vei som dessverre blir permanent. Så kommer neste runde med 303 i begynnelsen av 2000 tallet med mange møter med kommunen og statens vegvesen, hvor det etter hvert blir bestemt at det skal bli tunnel gjennom Hogsnesåsen, det blir et kommunalt vedtak og veivesenet utarbeider plan, alt er ferdig utredet og tunnelen skal stå ferdig senest 2013, til stor glede for oss som bor langs bakken.

Dette blir forferdelig

Så kommer planer om fastlandsforbindelse og alt blir lagt på is. Nå ser det ut som kommunen vil rasere hele Hogsnesbakken. Rive mange hus og gjøre det helt forferdelig for oss som blir igjen her og kommer enda tettere på fv 303 med en trafikk som i dag er mye over tålegrensen.

Det blir enda mer trafikk når de bygger ut på Firingen på Hogsnes og ved Bongs på Vear. Pluss mer utbygging i Stokke. Veivesenet har gått inn for å stenge Hogsnesbakken for gjennomgang trafikk og gjøre bakken om til boliggate, som vi ble lovet for snart 50 år siden, men kommunen kjører på for å lage landsby preg på Vear.

Tenk på oss som bor her

Det er riktig nok 3 alternativ på vei, men er stygt redd for at det som blir stående igjen er utvidelse av Hogsnesbakken til en pris på ca 150 millioner, som sikkert blir for lite da grunnen i bakken er vanskelig ifølge veivesenet.

Så ber jeg Vear og Anders S. Larsen om å tenke litt på oss som bor langs Hogsnesbakken, vi var også med på å stemme på at Vear skulle bli en del av Tønsberg kommune.

Kommentarer til denne saken