Gå til sidens hovedinnhold

Vi gjør drømmen virkelig – et ungt, aktivt eldretun for kommende seniorer!

Signaturhagen på Nøtterøy har vært en suksess og vi vil videreføre denne ideen med det vi kaller ungt eldretun basert på egenfinansiering og tilrettelegging av kommunen.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Selv om 50 – 60 åringer er både spreke og livsglade, reiser og har et aktivt liv kommer tankene på hvordan det er å bli eldre og hvordan skal vi bo og leve. Er det mulig å møte seniortiden med glede og nysgjerrighet, hvor målet er økt livskvalitet i livets glansdager? JA, Høyre mener det er mulig ved at kommunen jobber sammen med befolkningen for etablering av «ungt eldretun» som et bofellesskap i privat regi. Dette er en løsning som er hyppig brukt i både Danmark og Sverige. Et ungt eldretun kan bidra til mye hyggelig samvær i et aktivt og trygt fellesskap. Vi unngår isolasjon og ufrivillig ensomhet.

Morgendagens eldre er ressurssterke, aktive, kravstore, de er sosiale og de reiser mer enn tidligere generasjoner. De ønsker en bolig som er tilpasset en slik livsstil. En bolig som er lettstelt og som legger til rette for sosialt samvær med venner/naboer de deler interesser og aktiviteter med. Mange opplever at det blir mer krevende å være aktiv og sosial når, arbeidslivet er avsluttet og barn og barnebarn ikke bor så nært som man kunne ønske. Undersøkelser fra Norge og andre europeiske land viser at stadig flere eldre ser på bofellesskap som en god boform. Også her i Færder har mange innbyggere et ønske om å kunne ta del i en slik boform. Dette kan være en vennegjeng som går sammen om et prosjekt, eller større etableringer som vi ser med Signaturhagen på Borgheim. Færder kommune har mange mulige arealer som kan benyttes til dette formålet både på Nøtterøy og Tjøme, disse må frigis og omreguleres i fremtidige planer.

Les også

Nå flytter de nye eierne inn her:–Det er et veldig annerledes og unikt boligprosjekt

Ensomhet er en folkesykdom også for eldre, et ungt eldretun kan bidra til økt livskvalitet. Å unngå sosial isolasjon og ensomhet er viktig for livskvalitet og velvære. Ensomhet gjør vondt, men isolasjon tar liv.

Når vi ser på beregninger foretatt av Statistisk sentralbyrå (SSB) for Færder kommune, ser vi at fra i dag og fram til 2040, altså «bare» om 20 år vil det være 35 % flere i aldersgruppen 67–79 år av den totale befolkningen. Når det gjelder aldersgruppen 80–89 år vil den ifølge SSB øke med hele 117 %! Hvordan kan vi møte denne utfordringen? Så vidt vi vet finnes det ingen tilbud eller plan for denne gruppen i dag.

Høyre mener løsningen ligger i private «eldre» boliger i mindre tun, bygget gjennom et samarbeid mellom beboere som ønsker å bo sammen, kommunen, finansinstitusjoner og entreprenører. Et samarbeid som starter med en idé som blir til virkelighet. De fremtidige beboerne vil få stor grad av påvirkning både på pris og utforming. I første omgang er behovet tilgang til areal og en imøtekommende og velvillig kommune som jobber sammen med befolkningen til felles beste.

Beboerne vil se hverandres behov og lettere kunne gi en hånd når det trengs. Mental helse i denne aldersgruppen styrkes med økt livskvalitet som igjen påvirker medisinbruk. Kommunen vil på sin side oppleve at skatteinngangen ivaretas, de eldre blir samlet, slik at omsorgstjenester som hjemmehjelp, lege og andre behov er enkelt tilgjengelig. En vinn løsning!

«Leve hele livet» er en del av regjeringens strategi og det viktigste Høyre gjør for at eldre mennesker skal få en aktiv, trygg og verdig alderdom. Dette følger Færder Høyre nå opp lokalt og vil utfordre administrasjonen til å kartlegge situasjonen og utarbeide egne lokale «Leve hele livet»-planer.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.