Ikke nok med det, statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) strør om seg med skryt for å vise Vesten at her kommer Norge med ubegrensede midler til krigsmaskineriet i Ukraina.

Det er greit å yte hjelp i en vanskelig krig for Ukraina, men nå er det på tide å ta innover seg prisen vi kanskje får betale i form av en ny verdenskrig, og før det må vi leve med en stadig økonomisk nedgang i verden. Selv om staten Norge tjener penger på olje, gass og strøm vi leverer til Europa, må vi regne med at denne krigen i ytterste konsekvens varer lenge. Antallet flyktninger fra Ukraina vil, om krigen fortsetter, komme opp i over 100.000 de neste to årene.

Så spør jeg meg om denne kampgløden regjeringen viser kan sette en stopper for å nå Norges klimamål i 2030. Elektrifisering av petroleumsindustrien på norsk sokkel vil kunne innfri en del av klimamålene, men ikke på langt nær nok. Kroneverdien vil holde seg lav, og inflasjonen vil etter min mening være meget vanskelig å få ned til det akseptable, 2 prosent. Det vil bety økonomiske problemer for næringslivet, som ikke vil klare omstillingene som vil koste skjorta langt inn i 2030-tallet. Jeg lurer på hvordan statsbudsjettene vil se ut i årene som kommer, med store overskridelser.