Vi kan ikke bare forbruke. Vi har fortsatt rike naturverdier på Nøtterøy vi bør la være i fred

BØR VERNES: Nøtterøy, på grunn av det gunstige klimaet her ved Oslofjorden, har et enestående rikt og variert dyre- og planteliv, noe som krever at tilstrekkelig antall av forskjellige naturområder tas vare på, skriver artikkelforfatteren.

BØR VERNES: Nøtterøy, på grunn av det gunstige klimaet her ved Oslofjorden, har et enestående rikt og variert dyre- og planteliv, noe som krever at tilstrekkelig antall av forskjellige naturområder tas vare på, skriver artikkelforfatteren. Foto:

Av

Følelsen av samhørighet med natur og miljø rundt oss forsvinner.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Jeg har tatt meg tid til å bla litt i gamle papirer og utklipp. I utklippshaugen fant jeg et par sider av Tønsbergs Blad, avisas del 2 fra lørdag den 19. mai 1979. På sidene 18 og 19 er det en artikkel med overskriften Naturvernets «ønskeliste» for Nøtterøy med undertittel «Naturvern i nærmiljøet».

Artikkelen består, i tillegg til teksten, av åtte fotografier og to skisser med kart over øya. Både teksten og fotografiene er laget av Jan-Petter Hubert-Hansen fra Tønsberg og Omegn Naturvern. Artikkelen forteller bl.a. at Nøtterøy, på grunn av det gunstige klimaet her ved Oslofjorden, har et enestående rikt og variert dyre- og planteliv, noe som krever at tilstrekkelig antall av forskjellige naturområder tas vare på.

Det pekes også på at selv om Nøtterøy er ei øy, er det lite igjen av urørt kystlinje. Inne på øya er området Vardås-Strengsdalsvannet-Torød-Brevik viktig å ta vare på for å vise det typisk «nøttlendske».

Under overskriften «Spesielle naturområder» viser forfatteren til tre viktige våtmarksområder på Nøtterøy: Trælabassenget, Hjemsengbukten med det grunne brakkvannsområdet ved Berganbekkens utløp og Strengsdalsvannet. Disse tre områdene er med i verneplanen for våtmarksområder i Vestfold (Haglund/Norderhaug).

Et av bildene viser Hjemseng med underteksten: «Hjemsengbukten (Berganbekkens utløp) må ikke få samme skjebne som nabobekken (marina og utfylling). De to kartskissene viser Verneverdige naturforekomster og områder på Nøtterøy, ogEtablerte friluftsområder.

Det er vel ikke så mange som bruker naturen til matauk lenger. Følelsen av samhørighet med natur og miljø rundt oss forsvinner. Samtidig er dette kanskje viktigere enn noen gang å ta vare på, ikke bare for egen del, men også for de kommende slekter. Vi kan ikke bare puste ut, forbruke. Vi har fortsatt rike naturverdier her på Nøtterøy som vi bør la være i fred.

For å si med Skjæraasen: «Mållaust liv har og e mening du lyt sjå å tenkje på».

Artikkelen slutter slik: «Forvaltningen av det vi har fått låne her på jorden, tilligger oss som lever i dag». Men forvaltning betyr også ansvar. Ansvar for at de som kommer etter oss også får oppleve natur i sin opprinnelige form. Sikring av de nevnte områder og forekomster på Nøtterøy vil være god forvaltning.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.