Gå til sidens hovedinnhold

Vi kan ikke bygge skammens bru!

Bystyret i Tønsberg kommune fattet et historisk vedtak. Vi skal lage en veipakke som gjør at vi kan ikke nå de klimamålene og den kommuneplanen vi sendte ut på høring.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Selv om brua blir optimalisert, fører den fortsatt til store klimautslipp og økt privatbilisme. Om den blir bygget, vil den være et monument over en generasjon som ikke tok klimakrisa på alvor: En skammens bru.

Vi må kutte, ikke øke, utslippene i Tønsberg og Færder.

Klimarapporten viser at bare å bygge brua vil gi et enormt klimaavtrykk. Å bygge en hengebru vil, med veiene rundt, skape et utslipp 123.682 tonn CO₂-ekvivalenter, og en samvirkebru 144.158 tonn CO₂-ekvivalenter. Bare ved å bygge en mindre parallell kanalbru, bruke tunnelen i Frodeåsen og dagens veistruktur vil vi kutte mye Co2.

Målet med veipakka er ikke å redusere biltrafikken, men å ta veksten. Når målet er feil, blir politikken feil. Det er kun kollektiv- og sykkelkonseptet med en parallell kanalbru som har som mål å redusere biltrafikken. De fleste skal til sentrum og nordover, og en omvei om Jarlsberg er et dårlig grep.

Vi må ha som mål å få flere til å gå, sykle og ta kollektivt inn til byen og togstasjonen. Vi skal ikke øke trafikken gjennom byen, men redusere den. Den eneste grunnen til å bygge en ny bru er sikkerhet og behovet for kollektivfelt.

LES OGSÅ: Fastlandsforbindelsen kan sprenge samarbeidsprosjektet: – Ingen enkel sak

En stor regning til folk flest

Den reduserte brua er av rådmannen i Tønsberg anslått til å koste 3,6 milliarder kroner. Det er mye penger i forhold til kollektiv- og sykkelkonseptet, som koster 1.4 milliarder, som SV, MDG og Rødt foreslo. Man velger å sende innbyggerne en regning på 2,2 milliarder. I det perspektivet er er 60 – 80 millioner i nye utredninger småpenger. Eller 63 millioner i tilbakebetaling om vi ikke finner en løsning.

Det er få økonomiske grunner til ikke å gå videre med en parallell kanalbru, selv om Sp, som svikter egne valgløfter, begrunner sitt standpunkt med planleggingskostnadene. Vi er rett og slett skuffa over Ap og Sp – etter den oppfriska utredningen av øst står den løsningen sterkere enn noen gang.

LES OGSÅ: Fylkestinget gikk for Ramberg-Smørberg: – Endelig ser vi målet

Tør vi ta klima på alvor, kan vi få statlige penger

Det nye grepet i Nasjonal transportplan er Vestfoldbyen – med både penger og et sterkt ønske om å redusere biltrafikken – noe veipakka ikke gjør. Den skal ikke redusere, og ikke minst sender den folk ut på et jorde og E18. I et klima- og Vestfold-perspektiv skal folk til sentrum for å ta buss og kollektiv videre. Allerede i dag skal de det, og vi kan ikke skape ny bilbasert pendling.

Spaden er ikke stukket i jorda, så vi kan fortsatt stoppe galskapen.

Noen drømmer om å kunne fortsette et kjøremønster som i dag, og også øke bilbruken over ny fin bru, på vei til Oslo eller hytta på sørlandet. Vi tror de kommer til å bli skuffa.

* Når den nye bomringen kommer rundt Tønsberg, vil mange reagere – og det er tragisk at dette ikke er nevnt i denne saken. Vi velger å sende en tre ganger så høy regning til folka i byen.

* Kravet om nå klimamålene vil bli stadig sterkere.

* Erfaringen fra forrige runde av bypakka og bomkampen var entydige: En allianse av klima/grønn motstand og bommotstand klarte å stoppe brua. Det triste da, og nå , er at politikerne ikke snudde i tide og tenkte rimeligere og grønnere.

LES OGSÅ: Unni Hanson (Frp) har aldri kjørt gjennom Frodeåstunnelen: – Jeg har ingenting der å gjøre

SV vil fortsette å ta kampen mot skammens bru, i kommunestyrene, i fylkestinget og på Stortinget. En stemme på oss i stortingsvalget er stemme mot en bru vi ikke bør bygge. Miljøkampen handler om noe større enn mindre eksos i Nedre Langgate.

Kommentarer til denne saken