Opp gjennom årene har jeg mange ganger tråkket på stien inn til Oseberghaugen. Fem parkeringsplasser er det satt av, og en svært lurvete, delvis gjengrodd sti leder oss inn til en grønn haug midt på et jorde.

Her ble Osebergskipet gravd fram i 1904, og står i dag på et museum på Bygdøy i Oslo. Det skal koste milliarder å få til et nytt tidsmessig museum som kan beskytte og ta vare på kanskje det viktigste arkeologiske funnet i vår del av verden.

Det må tas vare på. Så mye skylder vi vår fremtid.

LES OGSÅ: Her så det ikke ut, men Vårin og resten av vikinggjengen rydder opp

Bør få følelsen at det har skjedd noe stort

Stedet Oseberg fortjener også langt bedre stell enn det som er i dag. Skilting fra E18 og fram til stedet. Gode orienteringsskilt på norsk og engelsk må kunne forklare hva som har hendt her. Det burde også være en kopi av hele eller deler av Osebergskipet plassert ved haugen, så man kan få følelsen av at her har det skjedd noe stort.

Det er vel upopulært å nevne ønske om flere parkeringsplasser, men det er ikke mulig å komme fram til stedet uten bil. Om man ikke skal forlange turister å gå fem kilometer gjennom Slagendalen fra jernbanen til Oseberghaugen.

Stien fram til Oseberghaugen må rustes opp og vedlikeholdes. Vi kan ikke være stolte av en gjengrodd historie.

Historiske objekter utenfor sentrum

Slagen kirke ligger som et vakkert innslag på en annen høyde og er med på å gi denne delen av dalen et sterkt innslag av historie. Kanskje burde den hete Oseberg Kirke, men nå banner jeg vel i kirken. En modell av kirken fra 1100 er plassert ved kirkens inngang. På den måten får man fram historien.

Gravhauger er det mange av i Slagendalen. De gamle vikingene skal få hvile i fred. Slagendalen er en jordbruksdal som garanterer for at det ikke skal bygges på flatmark i denne delen av byen vår.

Norges eldste by har mange historiske objekter å ta vare på. Ikke la oss glemme de som ligger litt utenfor sentrum. Oseberghaugen bør vises fram på en noe bedre måte enn kun som en grønn haug.