Gå til sidens hovedinnhold

Vi krever svar fra flertallet i Tønsberg kommunestyre

Etter en lang budsjettdebatt i kommunestyret 9. desember ser vi i Utdanningsforbundet at kuttene i skolen fortsetter, og at lærernormen fortsatt ikke blir oppfylt.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi la merke til at FAUene i skolene i Tønsberg har sendt dere uttalelser med bekymring for skolen med dagens rammer. Vi la også merke til ordførers uttalelse i TB 8. desember 2020, hvor hun sier at dere i årene som kommer skal se på hvordan dere kan klare å avhjelpe i skolesektoren. Det er positive signaler, men kuttene kommer i år, slik de kom i fjor.

Det er mange lærere, ledere og tillitsvalgte som savner en tilbakemelding på det alle de plasstillitsvalgte i skolene skrev i et leserinnlegg i november: «Hvis kommunens politikere fortsette å kutte i skolebudsjettet, må dere også ta den politiske belastningen å justere ned mål og ambisjoner. Dere kan ikke forvente at vi skal levere som før når rammene blir mindre». Og slik resultatet i 2021 blir, skal skolene drives akkurat som før med enda mindre ressurser.

Så vi spør igjen: Tar dere utfordringen fra de tillitsvalgte? Kan dere gi signaler om at skolene ikke kan levere som før med kutt år etter år? Det vil realitetsorientere både foreldre og øvrig samfunn og ikke minst plassere ansvaret der det hører hjemme.


Slik det er nå er det skolens hardarbeidende lærere og ledere som må ta belastningen med å drive skole som før med stadig trangere rammer. Etter all takken dere ga engasjementet underveis i debatten, og etter alle ordene om at dere satser på barn og unge synes vi dette hadde vært en fin håndsrekning til en hardt prøvet sektor.

De tillitsvalgte fra skolene i Tønsberg imøteser svar fra kommunens ansvarlige politikere.

Kommentarer til denne saken