Jeg blir redd, veldig redd og skremt disse dagene. Ikke på grunn av korona eller Covid-19, men på grunn av alle ekspertene som nå har dukket opp i sosiale medier med sine kommentarer.

Barna skal tilbake til hverdagen. Nei, de skal IKKE være forsøkskaninen eller gå foran oss i krigen, de skal tilbake til normalen. Normalen for barna er å gå på skole og i barnehage. Se andre barn, sosialisere seg og lære. Bli syk og bygge opp immunforsvar. Det er å leke med andre jevngamle. Det er IKKE å være hjemme med foreldre 24/7. Har noen tenkt tanken at enkelte barn av foreldre som jobber i helsevesenet har vært i barnehage og skole hele veien. Selvsagt har ikke de vært så mange og letter å kontrollere. Utover det så kan man tenke seg alle barn av helsearbeidere som ikke har vært i barnehagen, men hjemme med en annen omsorgsperson.

Det sitter i dag 1363 sykehusansatte i karantene. 21. mars satt det 9487 ansatte i karantene. Tenkt deg om de gjennomsnittlig har 2 barn hver som i 1,5 måned nå har blitt utsatt for smitte?? Per 15. april er det 76 barn mellom 0-9 år som er registrert smittet. Hysteriet sier noe annet.

Mest sannsynlig må vi leve med dette viruset og at det trolig vil ta opp til et par år før det er helt under kontroll. Jeg vil også tro at de som først vil få vaksinene er de eldre og utsatte gruppene. For oss andre er det ikke så farlig. Veldig få barn får influensavaksine i dag; noe de eldre og utsatt kan dø av.

Generelt synes jeg vi spytter ut eder og galle over alle feil som blir gjort fra Regjering, Storting, forskere, ombud med mer. Disse har jobbet på 24/7 siden dette startet for at vi skal komme oss gjennom dette minst mulig skadet. At du og jeg blir minst mulig skadet, at firma ditt og jobben din blir minst mulig skadet og at staten Norge blir minst mulig skadet. Når klappet vi for dem? Når ble DU ekspert på pandemi, epidemi, barn og smitte, smittevernregler, smittevernråd med mer? Når man leser diverse kommentarer på sosiale medier er det innlysende at folk kun har lest overskrifter og ikke satt seg inn i hva dette dreiser seg om. At følelsene får fullt spillerom, fakta satt til side. Vi har alle kjent på spesielle følelser i denne perioden men de kan ikke få styre hvordan vi skal komme oss videre. Det er rett og slett ikke vårt bord. Vi må forholde oss til de føringene vi får.

Mange sier at barna kan være hjemme til over sommeren. Vi klarer jo 2 måneders sommerferie så hva er så vanskelig med noen måneder ekstra. De aller fleste har IKKE 2 måneders sommerferie. Skolen er stengt i 2 måneder men sfo er kun stengt i 3 uker. Det samme med barnehager. Stengt 3-4 uker. I tillegg er det opplæringsplikt i Norge. Dvs at dette ikke har vært ferie for skolebarna.

Barn er tilpassingsdyktige, de omstiller seg mye letter en voksne. Barn retter seg stort sett etter de føringene de får. Jeg ser hver dag hvor flinke barn helt ned i 3- års alder er blitt på å holde avstand, vaske hender, nyse og hoste i albuekroken.

Hva skjedde da vi fikk vite at vi skal åpne opp sakte med barnehage og skole? Hva skjedde da med oss voksne? JO, da begynte trafikken å øke, større pågang i dagligvaren, store grupper dro på harrytur til Sverige, folk samlet seg til fester. Da blir det vel en ansvarsfraskrivelse å si at Stat og Regjering leker med våre barns helse.

Det mest skremmende jeg leste var at reisende med Widerøe ble stående innsjekking som sild i tønne. Kan ikke en voksen person måle ca 1 meter på øyemål? Må det virkelig streker til på gulvet, flere ansatte og rettledning til for å få til det? Da skjønner jeg at du er redd for barna dine, men vær trygg, de vil klare det bedre enn deg. Vi er blitt et folkeslag som forventer at alt skal tilrettelegges, vi skal helst ikke tenke selv. Det er skammelig.

Dere som oppriktig mener vi skal opprettholde full stenging, hvem tenker dere skal betale? Hva med alle som mister sin jobb, bedrifter som går konkurs? Hvem skal betale regningene til firma og de private regningene? Vi er utrolig heldig som bor i Norge. Vi har fått verdens beste pakke for å komme oss gjennom dette men man trenger ikke være rakettforsker for å forstå at statskassen ikke er bunnløs. At oljefondet ikke er ubegrenset. Det kommer en dag etter dette også. Selv om Corona var borte i morgen vil det ta lang tid å bygge landet opp igjen. Det klarte våre besteforeldre etter 5 år med krig, jeg tviler på at vi klarer det like bra etter dette. Vi viser en apati til at systemet, stat og regjering skal ta ansvaret. Staten og regjeringen er oss. Ta ditt ansvar, brett opp ermene og følg de påbud og føringer som blir lagt. Barna gjør det. Barna har ofret seg allerede med 1,5 måned i isolasjon fra venner, idrett og normale rutiner. Jobbet seg alene gjennom skolearbeid. Klapp for dem!

DET ER DIN TUR. Følelser til side, fakta på bordet. Bruk ressursene på å rose, tenk positivt. Mange flere vil bli rammet av dette, og det skal de, men vi skal likevel komme oss igjennom det. Korona er nok kommet for å bli, nå er det opp til oss hvordan vi kan leve med den.