Gå til sidens hovedinnhold

Vi må ha en mer nyansert strandsonedebatt!

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den siste ukens debatt vedrørende Mostranda Camping på Tjøme har nok en gang pisket opp en stor og unyansert debatt om strandsonepolitikk gjerne ledet an av representanter for de mest radikale venstrepartiene SV og Rødt, og senest som kjent Arbeiderpartiet med sitt leserinnlegg hvor de skriver: «Færder Arbeiderparti frykter at flere av de politiske partiene i Færder kommunestyre vil gi tilgivelse til tross for manglende tillatelse, og la bygningene stå.»

Saken er svært kompleks, det er mange hensyn å ta og den har mange sider hvor ikke alle nødvendigvis har vært godt belyst gjennom media og av andre, og det er derfor all grunn til å understreke at en tillatelse til at byggene kan stå i forbindelse med en ny reguleringsplan ikke er å godta ulovligheter slik enkelte påstår, jeg finner grunn til å understreke at det gjelder selve byggene og ikke bruken av byggene.

Tidligere denne uken har jeg i sosiale medier påpekt at Fylkesmannen i stor grad oppsummerer saken godt i sitt brev til kommunen av 27.11.2019 selv om det er ting som burde vært tatt med i de vurderingene de har gjort. Jeg mener de gjør gode vurderinger og er det er verdt å merke seg at de er uenig med kommunen i flere momenter. Blant annet er de ikke enige i at området er mye mer privatisert og påpeker at det er flott at bygningsmassen er trukket lenger vekk fra stranden en hva den tidligere bebyggelsen var, det er også verdt å merke seg at man bebreider kommunen for sin rolle i saken på flere måter og over en periode på mange år.

Jeg vil sitere en svært klok setning som står i siste setning i brevet fra Fylkesmannen til Færder kommune av 27. november 2019 som er et godt utgangspunkt for prosessen videre:

«Fylkesmannen oppfordrer partene til å gå i dialog for å finnen en god og hensiktsmessig løsning i saken» Dialog vil selvsagt være å foretrekke fremfor at man lager en konflikt av en sak som berører så mange som denne saken gjør.

Da Færder kommune valgte å omgjøre de tillatelsene som tidligere var gitt var dette etter vår forståelse fra både andre politikere og administrasjon at man ønsket å få «reparert» denne prosessen og de tillatelser som tidligere er gitt på en ordentlig måte.

Da er det nok så overraskende at enkelte partier tar til orde for at selve byggene ikke kan stå etter at man er ferdig med denne reguleringsprosessen, kan man kalle det en god og hensiktsmessig løsning? Vi syns ikke at det er en god løsning og man bør huske på at kommunen også har hatt en kritikkverdig rolle i saken og at en slik reguleringsprosess som nå er igangsatt trolig medfører kostnader i millionklassen for tiltakshaver til søknader og tiltak langt utenfor det som har med selve byggene å gjøre.

Kommunedirektøren har innstilt på en god prosess videre uten at riving har vært noe tema og det håper jeg at det heller ikke blir og at alle slutter opp om at vi skal finne gode løsninger som ivaretar alle berørte parter, etter innstillingen i saken vil det etter alt å dømme uansett bli en endring fra dagens situasjon, dette stemte vi for.

Vi i Færder FrP skal selvfølgelig ta vare på almenhetens interesser og vi skal følge gjeldene lovverk. Det gjør vi også selv om noen ønsker å skape et feilaktig inntrykk av noe annet. I alt fokuset på allmenne hensyn i strandsonesaker skal vi ikke glemme at vi har en grunnlovfestet eiendomsrett som også skal være med i vurderingen når vi skal belyse alle sider av de sakene vi behandler før vi tar standpunkt.

Det triste med Mostranda-saken og flere andre strandsonesaker er at media, noen politikere og andre har gitt saken en ensidig negativ fremstilling som på mange måter ødelegger muligheten for en nyansert debatt og et fokus på å finne gode rimelige løsninger for alle parter på en rekke saker som slett ikke er enkle. En god debatt om strandsonen er bra, men den må være faktabasert og nyansert.

Kommentarer til denne saken