Gå til sidens hovedinnhold

«Vi må handle, vi må våkne og vi må tørre å si ifra»

Dette var oppfordringen fra en lege, som dessverre ønsket å være anonym da han skrev til Einar Flydal i 2018, om sin bekymring for at leger her i Norge ikke varsler om den enorme strålingen befolkningen nå utsettes for. Han har selv sørget for fritak fra AMS i egen bolig da han er sikker på at denne er helseskadelig.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Legen skriver at han gjennom de 12 årene han har jobbet som lege så har han stort sett behandlet symptomer hos pasientene. Han skriver også følgende:

«Årsaken til at folk blir syke, er det veldig lite søkelys på. Det utarbeides stadig nye behandlingsmetoder, pasientstrømmen effektiviseres og det skal være evidensbasert behandling. Spørsmålene som knapt stilles er «Hva gjør oss syke?». «Hvorfor får stadig flere hjernekreft?». «Hvorfor er så mange kronisk utmattede eller lider av en uforklarlig tilstand som ikke går over?». «Hvorfor veier forskning, hvor tall enkelt lar seg manipulere, tyngre enn pasientenes egne erfaringer? Jeg stusser stadig over hvor mange, også unge mennesker, som rammes av alvorlig hjernekreft.»

Legen forteller også at stråling og skadeeffekt i forbindelse med dette fortsatt er et «ikke-tema» blant leger. Og det er nettopp det som er så merkelig når vi i dag vet at det finnes stadig flere opprop og appeller fra utenlandske leger og forskere, som er svært bekymret for strålingen fra den trådløse teknologien, og som våre norske leger også må ha fått med seg. Bør de ikke snart se at dette er et tema som må opp og frem i den offentlige debatten? Kan det være at de fleste leger ikke vet nok? Da kan de i så fall begynne med å lese seg opp på denne.

Videre skriver legen: «Så lenge «tung forskning» ikke kan gi tydeligere svar på årsakssammenheng, vinner økonomiske argumenter og behovet for komfortable løsninger debatten. Folk flest orker ikke forholde seg til sannheter som krever en vilje og egeninnsats til endring. Det er lettere å ikke forholde seg til det enn å endre «etablert komfort». Også for oss leger.»

LES OGSÅ: Hva kommer 5G til å gjøre for digital samhandling?

Farlig stråling

Det denne legen og mange med ham kanskje ikke har fått god nok kjennskap til, men som nå stadig kommer mer til syne, er at det faktisk finnes forskning fra mange tiår tilbake, som viser at eksponering for pulset elektromagnetisk stråling, langt under dagens vedtatte grenseverdier, kan utløse betydelige helseskader – dels akutt, dels over tid.

Nå senest, i et oppslag på nrk.no, kunne vi lese følgende, som bør vekke oppsikt, også blant leger: «Direkte rettet mikrobølgestråling var den sannsynlige årsaken til sykdom hos amerikanske diplomater på Cuba og Kina, konkluderer en ny rapport».

LES OGSÅ: «Stråletåka» kan begrenses

Legen er oppriktig bekymret, og han stiller enda flere spørsmål i brevet til Flydal: «Hvorfor er det så lett å få folk til å tro på «smarte løsninger» og «quick fix», men så uendelig mer vanskelig å få folk til å bli bevisst hvilke helseskadelige velferdsordninger vi mennesker tar i bruk? Og hvorfor skjønner vi ikke hvor selvdestruktivt vi rammer oss selv og våre etterkommere? Hvordan få folk til å våkne uten å spille på frykt, men godt nok dokumentert kunnskap? Hvorfor blir ikke de hørt, de som har kjent symptomene på kroppen?»

Dette må da være svært berettigede spørsmål å stille vår legestand nå, og det bør få oss alle til å reflektere over tiden vi lever i, hvor alt det trådløse kun blir reklamert som nødvendig og «smart» i forbindelse med det grønne skiftet. Trenger vi alt det smarte? Kan vi ha blitt lurt?

LES OGSÅ: Senk skuldrene – strømmåleren biter ikke

Ber om handling

Legen avslutter sitt brev med en oppfordring om at flere leger nå må engasjere seg, stå sammen og stå frem. Så hvordan få dere leger til å handle nå? Det er vel på høy tid at folk flest får vite dere legers mening om strålingens konsekvenser, om bekymringer fremsatt i appeller og opprop, og om dere mener det er på tide å sette bremsene på. Det skal vel ikke være slik at dere velger å forbli tause på grunn av frykt for negative reaksjoner fra deres arbeidsgiver?

Forklaringen på at denne legen ikke turde stå fram med fult navn var nok at hans meninger er på kollisjonskurs med Helsedirektoratets, siden denne etaten fortsatt velger å ha full tillit til vårt strålevern, DSA, som fortsatt tviholder på gamle grenseverdier fra forrige århundre, og som kun beskytter oss mot brannskader!

LES OGSÅ: Risikerer å miste strømmen, nå går de til retten: – Bør ikke bli tvunget til dette

Men vil ikke også Helsedirektoratet vite mer når varsler er kommet fra leger og forskere kloden rundt, som påstår at veldig mange mennesker og dyr kommer til å bli helsemessig rammet og at ingen vet nok om alle langtidseffektene ved denne miljøforurensingen - strålingen som nå flyter fritt rundt og gjennom oss hele døgnet? Vil de fortsatt velge å holde øynene lukket, også for at årsak til hjernekreft (som øker blant unge) kan skyldes strålingen? «Vil det gå så langt at vi en dag blir tvunget til oppvåkning, og er det da for sent?», spør legen.

LES OGSÅ: Hannemor har fått varsel om at strømmen kobles fra huset: – Det går ikke an!

Tør ikke si ifra?

Vi vet at det for ikke mange år siden var leger som ikke turdee ytre seg om hvor farlig røyking var. Det var politiker Dagfinn Høybråten som tok initiativ til «røykeloven». Ingen populær politisk sak, men så innlysende logisk den virker i etterkant!

LES OGSÅ: 5G rulles ut uten noen forundersøkelser eller offentlig debatt! Er det forsvarlig og akseptabelt?

Hva skal til for at dere norske leger skal tørre å stå frem i denne saken? Jeg er overbevist om at ettertiden i så fall vil takke dere hvis dere nå tar ansvar og ber politikere sørge for nødvendige reguleringer, som må til for å beskytte barn og unge, syke og gamle for den skadelige strålingen vi nå alle bombarderes med, og som påvirker folkehelsa. Europarådet kom allerede i 2011 med mange anbefalinger (bl.a. kabling av teknologien), som våre myndigheter dessverre ennå ikke har tatt på alvor.

Så til alle norske leger - dere er allerede oppfordret via denne legens brev til å handle, våkne og til å tørre si ifra. Men vil dere det eller er risikoen for høy også i 2020?

Kommentarer til denne saken