Søndag 22. august feiret vi naturens dag. Naturen over hele verden er under sterkt press. Ulike former for menneskelig aktivitet legger naturområder døde. Det fører til at millioner av arter er utrydningstruet. Kanskje du har lagt merke til det selv? At det er færre insekter, at Oslofjorden ser mer og mer død ut? Eller kanskje du er en av de som fortviler når du ser hogstmaskiner rasere regnskogen eller gravemaskiner grave opp myrområder.

I Norge er det å være i naturen nærmest en del av folkesjelen. Hvem har vel ikke vært på fjelltur i sommerferien, bada i skjærgården om sommeren, tatt en skitur i påsken og plukka blåbær om høsten? Fordi vi er relativt få mennesker per kvadratmeter så tenker vi kanskje at vi har nok natur i Norge? Men sannheten er at naturen er under enormt press også her hjemme. Villmarkspreget natur er nesten forsvunnet i Norge. I Vestfold ser vi hvordan natur har gått med til motorveiutbygging, og ikke minst hvordan naturen langs kysten snart er borte til fordel for ferieboliger.

Etter FNs klimarapport tidligere i august, har klimakrisen fått økt oppmerksomhet, men vi glemmer fort krisen for naturmangfold. Den er like alvorlig som klimakrisen og henger også sammen med denne. Noe av det beste vi gjør for klimaet er å bevare naturen vår. Men å verne naturen har også en større verdi enn bare å bidra til å redde klimaet. Både vi mennesker og dyrene er avhengige av naturen. Når den forsvinner blir livet vanskeligere for oss.

I Rødt mener vi at vi må ta hensyn til både klimakrisen og naturmangfoldskrisen. For å klare det så kan vi ikke kun stole på ny teknologi for å redde klimaet, vi må også redusere forbruket. Når vi kun stoler på ny teknologi, så ser vi hva som skjer med naturen: norsk natur raseres for å bygge vindturbiner, Kongos regnskog ødelegges for koboltgruver til batterier. Det samme skjer når det utvinnes lithium i Latin-Amerika. Ideen om at teknologien alene kan redde oss ut av klima- og naturkrisen er tidenes miljøbløff!

Fra noen politiske partier hører vi ofte at vi må bygge ut for å sikre vekst. Men hvert år går ti prosent av verdens brutto nasjonalprodukt tapt på grunn av forringet natur. Også økonomien og jobbene våre er helt avhengig av at livsgrunnlaget for jordens arter er tilstede.

I valget 13. september kan du gjøre en forskjell ved å stemme på et parti som vil ta vare på naturen vår. Da er Rødt det beste valget.