Hadde ikke Høyre-regjeringen etablert Nordlink-kabelen til Tyskland og North Sea Link-kabelen til Storbritannia i 2021 hadde eksportkapasiteten vår vært langt mindre. Da hadde vi fått en langt mindre effekt av krigen i Ukraina på den norske strømprisen. Faktum er at vi må ta nasjonal kontroll over krafteksporten, og dermed prisene.

Jeg synes det er påfallende hvordan Erlend Larsen viser sympati med bedriftene, men ingen vilje til å anerkjenne problemet eller å ta tak i strukturene som ligger bak de skyhøye strømprisene. Tvert imot, Høyre ønsker å forsterke strukturene med mindre nasjonal kontroll over kraftmarkedet og vil innføre EUs fjerde energimarkedspakke.

LES OGSÅ: Bedrifter går konkurs – hvor er regjeringen?

Bedre avtaler nå

Regjeringens skatteendring for rimeligere fastprisavtaler gir bedrifter mulighet til å sikre seg mot variasjoner i strømprisene. Avtalene blir tilbudt på et langt lavere nivå enn, for eksempel, strømprisene i desember. Fastprisavtalene har blitt betydelig forbedret siden lanseringen – noe Larsen ikke ser ut til å ha fått med seg. Nå er avtalene billigere og mer fleksible, og kan tilpasses når bedriftene har høyt strømforbruk. Så er det ingen tvil om at fastprisavtalene fortsatt må bli bedre.

Larsen slår seg på brystet over medieutspill Høyre har hatt om bedriftsstøtte. I Høyres alternative budsjett har de ikke funnet dekning for disse medieutspillene. Det er regjeringen som går løs på strukturene i strømmarkedet. Det er her løsningen ligger for å få tilbake stabile og lave strømpriser. Så er jeg utålmodig over å få enda mer resultater av dette arbeidet.

LES OGSÅ: Kraft nok til oss alle?

Vi må tilbake til før finanskrisen i 2008 for å finne like lav arbeidsledighet i Norge som i 2022. På samme tid rår det en usikkerhet hos mange folk og bedrifter på grunn av den høye prisveksten.

Derfor fører regjeringen en stram økonomisk politikk for å bremse prisveksten. Det foreløpige resultatet er at vi har lavere prisvekst enn alle landene i Eurosonen, og halvparten av Sverige. Det er likevel langt fra nok. Prisveksten må ytterligere ned, slik at folk opplever å få mer økonomisk rom i hverdagen sin.

LES OGSÅ: Rådyr strøm skyldes EØS, ikke Putin

Misvisende

Dessverre bruker Larsen tall på en måte han vet blir misvisende, når han viser til at antallet konkurser i Vestfold og Telemark har gått opp. Under pandemien ble det gitt støtteordninger og utsettinger på betalinger som gjorde at konkurstallene ble kunstig lave. Derfor blir det feil å se isolert på utviklingen i antallet konkurser fra 2021 til 2022.

I 2018, 2019 og 2020 hadde vi langt over 300 konkurser i året. I 2021 falt dette til 247 konkurser. I 2022, hvor det var langt mindre koronastenging og tilhørende tiltak enn i 2021, hadde vi rett under 300 konkurser. Fremdeles et lavt nivå sammenlignet med før koronapandemien.

LES OGSÅ: Det hjelper ikke å skylde på Putin, tomme vannmagasiner eller vindstille

Samme mønster ser vi nasjonalt. Som stortingspolitikere må vi forholde oss redelig til fakta, og jobbe på for å ta tak i de underliggende strukturene som er viktige for folks hverdag.

Prisveksten og strømprisene må ned. Regjeringen utfordrer handlingsrommet i EØS-avtalen med å få på plass krav til minstefylling av kraftmagasinene våre. Jeg er utålmodig, og mener at vi må skape mer handlingsrom for å ta kontroll over strømprisene. Et toprissystem med egne prisområder rundt utenlandskablene kan på ny gi oss nasjonal kontroll over strømprisen. Dette må vi teste ut. Slik kan vi ta tak i de grunnleggende strukturene i strømmarkedet.