Det er mange som har meninger om oljepolitikken. Det er ingen tvil om at Norges velferd og rikdom har vært avhengig av oljerikdommene under havbunnen utenfor norskekysten. Selv jobbet jeg offshore med oljeboring i 2013-2014 i Nordsjøen.

Dessverre har det sorte gullet bidratt til at vi nå går inn i en klimakrise, der utslippene ved å brenne fossilt brensel øker den globale gjennomsnittstemperaturen. En høyere temperatur endrer klimaet, og vi ser allerede konsekvensene med ekstremvær som tørke og skogbranner, i tillegg til flommer med ufattelige konsekvenser for mennesker og dyr. Dette vil påvirke oss i Norge fremover. Det er mye som står på spill. Matmangel, flyktningekriser og ekstremvær for å nevne noe. Og i bakgrunnen påvirkes økosystemene, fordi artene ikke klarer å tilpasse seg temperaturstigningen, i tillegg til at vi bygger ned og fjerner mer og mer natur.

Norge er verdens syvende største eksportør av klimagasser. Vi har bidratt til krisen vi nå er i og som vil eskalere, og prege livene til barna våre. FNs generalsekretær ber alle land stanse med oljeletingen. Og hva sier de andre partiene i Norge? De sier "nei, vi vil tjene enda mer penger på at temperaturen stiger desto mer". I tillegg til "vår olje er "renere" enn andres og forbruket vil ikke gå ned". Disse argumentene er motbevist av SSB, selv om oljelobbyen prøver å overbevise om noe annet med en rapport som ikke er objektiv. Vi er nødt til å stanse letingen og heller investere i nye teknologier og arbeidsplasser for de ansatte i oljesektoren. Havvind, batteriteknologi, CO2-lagring og oljeproduksjon av trevirke er eksempler på industri som kan ta over.

I 2014 erfarte vi en oljekrise, og nesten 35 prosent av de ansatte innen oljesektoren mistet jobbene sine, mange var mine kolleger. Ved å satse på nye, grønne næringer vil vi gjøre overgangen fra oljealderen enklere.

Norge må ta ansvar og gå foran for å redusere klimagassutslipp. På den måten reduserer vi økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen og krisene dette medfører. Det skylder vi generasjonene etter oss!