Gå til sidens hovedinnhold

Vi må tørre å prate om pent og stygt i Tønsberg sentrum

Tiden er inne for å ta et større grep om utviklingen av byen vår! Tiden er inne for å lage en helhetlig plan for utvikling og arkitektur i Tønsberg.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Et dokument som inkluderer både en fargeveileder og estetikkmanual for byens sentrum. En veileder utviklet med vekt på eksempler og paletter med særlig blikk på Tønsbergs historiske fargebruk.

For på sosiale medier og i lokalavisa vår raser debatten om Tønsberg sentrum og hvordan vi vil at byen skal utvikle seg over tid. Meningene er mange om arkitektur, bygg, boliger, næring og hvordan vi skal skape byliv i sentrum. Spørsmålene angår oss alle. Vi kan ikke lenger velge å ikke forholde oss til det. Vi må tørre å prate om pent og stygt. Vi må ta grep!

For meg som folkevalgt og medlem av utvalg for plan og bygg er det viktig å se helheten i alt dette og prøve å bidra til en god byutvikling som ivaretar innbyggerne, næringslivet og de mange besøkende som kommer til byen vår. Vår strategiske næringsplan med de tre B´ ene - Bo – Besøk – Bedrift - må etter min mening stå sentralt når vi i tiden fremover skal utvikle byen og kommunen.

LES OGSÅ: Tanja er nabo der utbygger vil øke med flere etasjer: – Vi får hjemmene våre vandalisert

Hvorfor må all ny arkitektur se lik ut?

Dagens byplan bør bli tydeligere. Spesielt må vi folkevalgte sørge for en konkretisering av sårbarhetssoner i sentrum. Vi trenger rett og slett en tydeligere retningsgivende plan som sier noe om hvordan vi ønsker at det skal bygges i Tønsberg sentrum. Dette bør bli en del av Byplanen.

Debatten om byen vår handler først og fremst om enkeltbygg, arkitektur og høyder. Men ønsker vi fortsatt å være en attraktiv by som tiltrekker seg bedrifter, innbyggere og turister, må vi slutte å være opptatt av kun det som opptar en personlig. Vi må tvert imot heve hodet, ta overblikket og se helheten i byen vår. For det er en sammensatt og komplisert balansegang å skulle ivareta hensynet til Bo- Besøk - Bedrift.

24-timers byen, der innbyggere og arbeidsplasser skaper aktivitet og verdiskaping, er viktig å få til. Da skapes det liv og aktivitet som resulterer i ytterligere vekst som kommer alle til gode.

LES OGSÅ: Politikere på kollisjonskurs - med seg selv

Byutviklingskonferanse

Tiden er inne for dialog mellom alle som er interessert i byutvikling. I en slik samtale er det viktig å huske at alle stemmer er like verdifulle. La oss arrangere en byutviklingskonferanse! Hensyn til naboer som blir berørt er selvfølgelig et hensyn vi skal ta på høyeste alvor. De skal bli møtt med respekt, informasjon og god dialog.

Mitt håp er at vi i fellesskap kan finne frem til kompromisser og gode løsninger til det beste for Tønsbergs utvikling.

LES OGSÅ: Tønsberg i endring - Nedre Langgate 19

Grønne bedrifter er viktig

Det er viktig at vi får til etablering og beholder private arbeidsplasser i sentrum. Spesielt bedrifter som har positiv betydning for oss. For eksempel er Scanship en «grønn» bedrift som vil ha positive ringvirkninger ved å tiltrekke seg andre interessante bedrifter.

LES OGSÅ: Miljøtilpasning eller miljødrap i Nedre Langgate?

God markedsføring

Midt opp alt dette må vi kunne se forholdet mellom næring og arkitektur. Får vi til gode løsninger, vil det gi positive ringvirkninger. Bedrifter ønsker å bo i bygninger de er stolte av. Å ønske velkommen til Tønsberg i et flott tidsriktig miljøbygg er god markedsføring. Ikke bare for bedriften, men også Tønsberg.

Vi må være klar over at ønsker vi en positiv utvikling vil det oppstå en konflikt mellom Bo, Besøk og Bedrift i perioder når vi utvikler byen. Noen ganger til fordel for Bo, og i andre perioder til fordel for Bedrift.

LES OGSÅ: Frelsesarmeen tar over to nye lokaler i sentrum: – Det har vært både spennende og krevende

Transformasjon smerter

I Tønsberg har det gjennom tidene vært debatt, konflikt og høyrøstede meninger om utvikling av sentrum. Vi husker det kanskje ikke minst fra de gangene vi transformerte byen som på Kaldnes og ikke minst den gang Høyre «reddet» den gamle trehusbebyggelsen på brygga og la en plan som resulterte i den Brygga vi ser i dag.

Et annet konfliktområde har vært, og er, tilretteleggelse for nye privat næringsvirksomhet. Tønsberg har mange offentlige arbeidsplasser, men trenger også flere private arbeidsplasser. Det nyeste eksempelet på denne konflikten er den vanskelige saken om Nedre Langgate 19.

LES OGSÅ: Estetikken som forvant fra nybygget i Nedre Langgate

Grønt bygg

Det er ikke til å unngå at noen naboer vil påvirkes av prosjektet, men samlet sett og i et byutviklingsperspektiv mener vi prosjektet hensyntar omkringliggende bebyggelse i den grad det er mulig. Det er nettopp i bykjernen det er behov for bygningsvolum, fremfor at vekst skjer ved at vi tar arealer fra eplehager, rekreasjonsarealer og/eller dyrket mark. Men vi må hele tiden ivareta og prøve å ta hensyn til naboer som blir berørt.

Det kan være vanskelig å finne en karakteristisk fremherskende byggeskikk i Nedre Langgate 19s nærområde. Det som kjennetegner området er snarere ulikhetene mellom bygningene; takformer, høyder, detaljering og materialbruk.

Derfor er det på tide å få utviklet en helhetlig plan for utvikling og arkitektur i Tønsberg.

Kommentarer til denne saken