Ekstremvær og klimakatastrofer rammer oftere, mer intenst og fattige land hardest. Det haster å kutte klimagassutslipp, og erstatte fossil med fornybar energi – også i Vestfold og Telemark. Da kan vi ikke si nei til et av de største klimaprosjektene i regionen uten videre.

På klimatoppmøtet i Egypt skjerpet regjeringen klimamålene, og forpliktet Norge til å kutte utslipp med minst 55 % innen 2030. Skal vi nå målene må vi radikalt kutte der utslippene er høyest. Industrien på og rundt Herøya er en av de største utslippskildene på Østlandet. Næringslivet i Grenland har samlet seg om målet om å bli Norges første klimapositive industriregion. Det vil kreve en storsatsing på karbonfangst og elektrifisering, noe som er helt avhengig av tilgang til fornybar kraft.

Problemet er at regionen, og Norge, mangler denne krafta.

LES OGSÅ: Ja til solkraft – også i Tønsberg

Havvind i Skagerrak

I februar la Energikommisjonen fram rapporten Mer av alt – raskere. Rapporten advarer om et kraftunderskudd i Norge i 2030 dersom det ikke bygges ut mer fornybar energi. Tilgang på billig strøm er et av industriens viktigste konkurransefortrinn. Et underskudd vil sette arbeidsplasser i fare og gjøre oss mer avhengige av dyr utenlandsk kraftproduksjon.

Det må vi unngå.

LES OGSÅ: Jørn Magdahl fikk med seg Færder-politikerne til å si nei til havvind: – Vi har ansvar for vår del av naturmangfoldet her hos oss

Arbeiderparti-regjeringa har derfor bedt om innspill til nye områder der vi kan bygge ut vindkraft til havs. I høringen har Norsk Havvind AS foreslått å utrede det de kaller Skaga-feltet, et 200 kvadratkilometer stort havområde om lag 10 til 30 kilometer sør for Vestfold.

Skaga-feltet kan romme 75 flytende turbiner som selskapet anslår kan produsere opp til 6.5 TWh kraft. Det er kraft vi trenger. Skal for eksempel Yara på Herøya elektrifisere ammoniakkanlegget sitt, Norges største punktutslipp av CO₂, krever det alene 4 TWh. Med foreslått ilandføring til Grenland eller Tønsberg-regionen, kan feltet dekke opp store deler av behovet for kraft industrien trenger i framtida. Det kan på sikt redusere strømpriser i fylkene, og tilrettelegge for nye offshore-arbeidsplasser.

LES OGSÅ: Kraft nok til oss alle?

Utrede grundig

Et 200 kvadratkilometer felt langs kysten og tett på Færder nasjonalpark er likevel ikke uproblematisk. Det er mye usikkerhet knyttet til hvordan et havvindfelt vil påvirke fuglelivet og livet under vann. Det må tas på alvor, og grundig undersøkes i en utredning.

Vi har likevel satt oss en forpliktelse overfor framtidige generasjoner. Innen 2030 skal vi kutte 55 % av utslippene. I regionen vår ligger et av områdene med høyest utslipp på Østlandet. Det er bakstreversk å avvise et klimaprosjekt som kan kutte utslipp, uten den kunnskapen vi kan få i en utredning.

LES OGSÅ: Statnett roper varsku til regjeringen: Melder om svært høye priser og mangel på strøm

Tilgang på fornybar kraft er en grunnleggende forutsetning for å gjennomføre det grønne skiftet i Vestfold og Telemark. Derfor mener AUF at Skaga-feltet bør utredes for havvindproduksjon. For det handler om vår felles framtid.