I sin kronikk i Tønsbergs Blad har Andersen svært gode argumenter for at de to gamle fylkene bør få lov til å gjenoppstå.

Blant det han peker på, er at Vestfold og Telemark ikke er en naturlig samarbeidsregion. Vestfold har tradisjonelt hatt tettere forbindelser til Buskerud og Oslo enn Telemark. Særlig med innlandsbygdene i Telemark har vi lite felles, både historisk, kulturelt, politisk og næringsmessig. Vestfold og Telemark var aldri plan A for noen, det var et nederlag i det politiske spillet om regionreformen som gjorde at vi ble sittende igjen med hverandre.

Noen mener at et storfylke med flere innbyggere vil ha mer tyngde i rikspolitikken. Men å splitte fylket betyr ikke at vi ikke kan samarbeide nært om saker som er viktige for både Telemark og Vestfold, så som Vestfoldbanen og Torp. Det gjorde vi før vi ble sammenslått, det må vi kunne fortsette med.

Samtidig mener vi for vår del at Vestfold-delen av fylket er bedre rigget for å drive en god fylkeskommune for innbyggerne enn Telemark-delen, med kompakt bosetting, korte og gode forbindelser mellom byene, enklere rekruttering av fagfolk, moderniserte videregående skoler, kollektivnett og mindre etterslep i veivedlikeholdet. Derfor tror vi Vestfold i lengden vil stå best på egne ben, selv om en skilsmisse blir krevende på kort sikt.

En annen god grunn til å skilles er at ulikhetene i politisk kultur har vist seg større enn godt er. Anført av det rødgrønne flertallet har Telemarks linje seiret i viktige hverdagspolitiske saker med ideologisk islett, f.eks. styringen av kollektivtrafikken, driften av skolekantinene og fritt skolevalg. Vi har fått et uforholdsmessig stort sjikt av heltidspolitikere med gode lønnsbetingelser. Det er fremmed for oss her i Vestfold, og pådrar seg innbyggernes forakt. Det er ingen tjent med.

Vi skal ikke her diskutere om fylkeskommunen bør bestå i det store og hele. Men Holmestrand-ordfører Elin Gran Weggesrud (Ap) har en spennende tanke når hun peker på at Vestfold med sine store kommuner har muligheter til å teste ut at kommunene overtar fylkeskommunens oppgaver. Det kan ikke Telemark. Men om regjeringen og stortingsflertallet har mot til å gjøre et slikt forsøk, er vi slett ikke sikre på.