Høyre ønsker å åpne opp for at 15, 16 og 17-åringer kan jobbe til midnatt. Dette vil gjøre hverdagen noe enklere for restaurantbransjen som sliter etter pandemien.

Norsk ungdom vil dermed få arbeidserfaring som gjør dem mer attraktive på arbeidsmarkedet.

Sliter med personell

Vi har denne sommeren fått høre at reiselivsbransjen, og da spesielt restauranter og hotell, har utfordringer med å skaffe nok personell til sin drift. Også her i Tønsberg har vi slitt med rekruttering. Norges sommerby.

Tønsberg skal vise seg fram med sitt gode vertskap og yte god service. Vi må rett og slett gjøre alt det vi kan slik at reiselivsbransjen klarer seg økonomisk og tjener nok i sesong.

En forskriftsendring som sikrer ungdommen retten til å arbeide fram til midnatt, vil være et viktig bidrag.

Sårbar bemanningssituasjon

Høyres grunnfilosofi er å fjerne hindringer der det er praktisk mulig og hensiktsmessig. Vi ønsker å tilrettelegge for gode praktiske løsninger der mennesker og bedrifters hverdag går foran systemet. Flere restauranter har i media uttalt at de opplever en bemanningskrise i høysesong og må sende hjem de som kan gjøre den jobben de trenger å få gjort.

Til NRK har Foynhagen blant annet uttalt at de i dag har ansatt sju personer under 18 år. Det kunne vært mange flere. La Pergola har tidligere vist til mangel på ansatte og er i en sårbar bemanningssituasjon.

Nyttig arbeidserfaring

Samtidig som NAV melder om at bedriftene mangler over 70 000 ansatte, og 1 av 4 har alvorlige rekrutteringsproblem underbygger behovet for å legge til rette for et bedre næringsliv som er forutsigbart og fleksibelt.

Ved å la unge mennesker få prøve seg tidlig i arbeidslivet kan det skape en nyttig erfaring før de skal videre med studier. En erfaring og kompetanse som kan vise seg å være nyttig å ha med seg i studiearbeidet.

I tillegg vil det være en verdifull arbeidserfaring som også kan ha en for bransjen som vil få mulighet til å vise seg fram for potensielle unge arbeidstakere i fremtiden. Samtidig som det blir lettere for arbeidstakere og arbeidsgivere å finne hverandre.

Ønsker endring

I dag sier loven at for personer mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktige, må arbeidstiden ikke overstige 8 timer i døgnet og 40 timer i uken. Du skal også ha fri mellom 23:00 og 06.00. Arbeid mellom 21:00 og 23:00 er nattarbeid, og er kun tillatt på visse vilkår.

Det finnes allerede en rekke unntak om de for eksempel jobber med oppvask, rengjøring eller lett vakthold. Da kan de jobbe til 24.00. Høyre mener det ikke gir mening at man skal kunne ta oppvasken, men ikke for eksempel servere mat eller stå i en resepsjon den ekstra timen.

Høyre ønsker også å tillate at 15-, 16-, 17-åringer i sommerferien skal få lov til å jobbe 9 timer i døgnet, men ikke overstige 40 timer i uken. Dette krever en forskriftsendring, og kan dermed gjøres relativt raskt.