Vi ønsker at vår kommune skal innføre hjemmeundervisning og redusert åpningstid i barnehage nå. Vi mener også at det bør vurderes å stenge barnehager mellom jul og nyttår for å hindre videre smitte.

LES OGSÅ: Flere koronainnlagt på sykehuset – høyeste antall på flere måneder

Våre naboer i Horten har hatt en kraftig økning i smitten bare det siste døgnet. Der har formannskapet vedtatt at å ha digital undervisning fra 1-10 trinn allerede fra i morgen 16. desember. I Tønsberg har noen skoler hatt hjemmeskole for trinn og enkelte klasser på grunn av høyt sykefravær blant de ansatte allerede. Men vi ønsker en lik praksis for alle våre skoler i kommunen, og mener at vi trenger et vedtak som er likt for alle skoler, altså hjemmeundervisning for 1-10 trinn.

Utdanningsforbundet Tønsberg vil ha redusert åpningstid i barnehagen nå. Vi har god erfaring med en åpningstid på seks timer. Dette vil gjør hverdagen lettere både for barn og ansatte slik situasjonen er nå. Redusert åpningstid fører til bedre og tryggere drift for alle brukere og et reelt smittevern.

Vi ønsker å ivareta sårbare barn og barn som har foreldre med samfunnskritiske yrker. Skolene skal gi et fysisk undervisningstilbud til disse barna. I barnehage betyr det at åpningstiden er normal for denne gruppen.

Med skoler og barnehager på gult nivå er hverdagen ekstra krevende fordi man ikke kan flytte personalet internt for å dekke opp sykefravær. Vi vet at vikarer er svært vanskelig å få tak i. Flere vikarer sier også nei til oppdrag fordi de vil beskytte seg selv mot smitte nå før jul.

Våre ledere og tillitsvalgte i skoler og barnehager forteller oss om en krevende hverdag og frykt for smitte og karantene i julen. De ansatte ønsker at barn, foresatte, familier og de selv kan ha en forutsigbar og trygg hverdag frem mot jul og at de etter hvert kan feire høytiden sammen med sine nærmeste.

Med et vedtak i vårt eget formannskap om hjemmeundervisning for 1-10 trinn og redusert åpningstid i barnehage skaper vi mer trygghet og ro for familier og ansatte før jul. Utdanningsforbundet Tønsberg mener kommunen nå gjør lurt i å være i forkant av et mulig større smitteutbrudd her i kommunen.