De siste månedene har arbeidsplassen vår, Husøy senter, avdeling psykisk helse, vært gjenstand for gjentatt kritikk gjennom Tønsbergs Blad fra både nabolaget og tidligere kollegaer. Tvang og frykt har vært gjennomgangstemaer, slik det også har vært i den nasjonale debatten rundt psykisk helse. Varslene fra våre tidligere kollegaer som har kommet er behandlet etter gjeldene lover og regler. Men for oss som har vårt daglig virke på Husøy senter er det viktig å få lov til å formidle at det verserer ulike syn av hvordan vårt arbeidsmiljø oppleves og at varslene på ingen måte er den eneste sannhet i dette.

To arbeidsmiljørapporter har de siste årene avdekket behov for en gjennomgang av arbeidsmiljøet ved Husøy senter. Vi opplever at dette blir tatt på alvor av vår ledelse. Gjennom varslene i Tønsberg blad er det imidlertid blitt klart for oss at noen av våre tidligere kollegaer har behov for å løfte fram sin historie. Vi vet ikke hvem disse varslerne er, men vi synes selvfølgelig det er leit at noen opplever å ha blitt skadet i vårt arbeidsmiljø. De representerer allikevel ikke vår stemme i denne saken. Den typen oppslag som har vært fremmet i TB mener vi gir et altfor ensidig fokus og bidrar ikke slik vi ser det til noe positivt for noen parter. Det bidrar der imot, slik vi ser det, i stor grad til å spre usikkerhet for alle de familiene vi møter i vårt arbeid, noe vi tenker må være stikk motsatt av det varslerne egentlig ønsker. Vår intensjon er nå å formidle høyt og tydelig at vi som miljøterapeuter ved Husøy senter står inne for det tilbudet som her gis til barn og unge og deres familier.

BAKGRUNN: Kontrollutvalget skal undersøke om kommunen har brutt loven: – I den siste tiden har det vært flere medieoppslag

Skape relasjoner og tillit

Våre viktigste verktøy i arbeidet er evnen til å skape trygge relasjoner og tillit til oss som kommunalt hjelpetilbud. Vi føler derfor et behov for å belyse vår side av denne saken. Vi reagerer blant annet på måten advokaten til varslerne, våre tidligere nære kollegaer på Husøy senter, tillegger oss en historikk vi ikke kjenner oss igjen i. Dette sier advokaten ifølge TB.no: «(...) er ekstremt viktig for de ansatte som jobber der. Det er viktig at ledelsen samarbeider godt og at man kan snakke med hverandre. Varslene beskriver en tilstand som har vedvart siden oppstart. Slik jeg har forstått det så har det aldri vært et bra arbeidsmiljø på senteret. En fryktkultur hører ikke hjemme på et slikt senter».

Vi opplever ikke at det er en fryktkultur ved Husøy senter. Tvert imot opplever vi en ledelse som støtter oss i videreutdanning, gir oss mye ansvar på en spennende og utfordrende måte og gjør jobben vår til et sted vi blir sett og hørt som fagpersoner. Dialogen med både kollegaer og ledelse er trygg og åpen for oss. Husøy senter er et sted med mange ulike faggrupper og mye erfaring og kompetanse samlet under et tak. Vi er også et senter hvor godt tverrfaglig samarbeid er en viktig del av vårt arbeid. Vi opplever at nettopp dette fremmer både sunne og gode faglige diskusjoner i vårt miljø, som kommer barn, ungdommer og deres familier til gode.

Sprer usikkerhet

Vi stiller oss kritiske til at Tønsbergs Blad gjengir varslernes meninger om vårt arbeidsmiljø og ledelse så ensidig på denne måten. Men mer alvorlig ser vi på at disse artiklene kan spre usikkerhet om at barn og ungdom som har behov for det får et godt tilbud hos oss. Disse barna og deres familier skal være trygg på at når de kommer til Husøy senter blir de ivaretatt på en god måte. Vi håper nå det blir ro rundt vår arbeidsplass og at vi får fortsette å ha fullt fokus på å jobbe med barn og ungdom som av ulike årsaker har behov for vår støtte.

Vi finner dette arbeidet svært meningsfullt og har full tillit til vår ledelse.