Gå til sidens hovedinnhold

Vi skal hjelpe flere enn 50

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Brannen i flyktningeleiren i Moria er tragisk. Mange mennesker lider, og vi har en solidarisk plikt til å gi dem hjelp. Å hente hjem noen hundre fra en leir som har huset 13.000 mennesker er bra for dem som eventuelt blir hentet til Norge, men gjør ikke hverdagen noe bedre for alle dem som blir igjen. Noe av det viktigste som kan skje nå, er å hjelpe til med å bygge opp en ny leir med enda bedre sanitær- og boforhold enn det var i den som brant ned.

Det er 70 millioner mennesker på flukt i verden. Vi kan hjelpe flest mulig av dem der de er, nær landet de flyktet fra. Flere flyktninger får glede av vår hjelp når vi bidrar der de oppholder seg, enn om de skal fraktes til Norge. For hver krone europeiske land bruker på flyktninger der de oppholder seg, bruker de samme landene 135 kroner på asylsøkere som kommer til Europa. Vi kan med andre ord hjelpe 135 flyktninger som oppholder seg nær hjemlandet, for hver vi henter til Norge.

Vi skal naturligvis ta imot flyktninger i Norge også, men hvem skal bestemme hvilke flyktninger som skal hentes? Pressgrupper eller FNs flyktningekommisær? Norges holdning har vært å lytte til flyktningekommisæren. FN vurderer samtlige flyktninger, og anbefaler hvilke som skal prioriteres.

Moria har fått mange gode ambassadører som taler flyktningenes sak i Norge, og det er bra! Det som ikke er fullt så bra, er at andre flyktninger som lever under vanskeligere forhold og har større behov for hjelp, ikke får den hjelpen de ellers ville fått.

Norge har bidratt med betydelige midler for å hjelpe Hellas med det store antallet flyktninger.

Det beste er om vi kan bidra til å unngå at mennesker blir flyktninger. Et eksempel på dette er Norges innsats i Libanon fra 1978 til 1998. Våre FN-soldaters nærvær gjorde det trygt for interne flyktninger å reise hjem igjen.

I dag lider Libanon av korrupte politikere og en særdeles høy andel flyktninger. Et land med like mange innbyggere som Norge huser mer enn en million flyktninger. Om ikke Libanon får hjelp til å håndtere flyktningene, vil hele landet trues av borgerkrig og oppløsning. Norge har prioritert å hente ut kvoteflyktninger fra Syria og Libanon.

I 2015 lovet Norge å bidra med ti milliarder kroner til hjelpeinnsatsen for Syria i perioden 2016-2019. Den norske støtten har bidratt til at millioner av mennesker har fått tilgang til utdanning, mat, helsehjelp, vann- og sanitærtjenester. Vi vil fortsatt bidra med betydelige midler for å hjelpe til med krisen i Syria.

Norsk humanitær bistand gikk i 2019 til mennesker rammet av krig, konflikt og naturkatastrofer. Norge bidro til en rekke land, deriblant Syria og nabolandene, Jemen, Irak, Sør-Sudan, Nigeria, Somalia, Afghanistan, Kongo og landene rundt Tsjadsjøen og Sahel.

I år bidrar Norge med 5,5 milliarder kroner for å gjøre livet bedre for så mange flyktninger som mulig. Beløpet er økt på grunn av eksplosjonen i Beirut, og kommer til å øke som følge av brannen i Moria-leiren.

Norges bistand kanaliseres først og fremst gjennom FN, Røde Kors og norske humanitære organisasjoner. Vår innsats blir prioritert for å beskytte flyktninger mot seksuell vold og overgrep, beskyttelse av barn og unge, samt rydding av landminer og eksplosiver.

Det er forferdelig å se hvilke lidelser flyktningene i Moria er utsatt for. Vi skal fortsette å hjelpe – så mange som mulig.

Kommentarer til denne saken