Gå til sidens hovedinnhold

Vi skal til Høyesterett!

Vi lever i et samfunn hvor penger betyr alt! Det betyr visst mer enn naturen som vi er en del av. Vi tenker at alt kommer til å gå fint selv om vi fortsetter med oljeutvinning, men det gjør det ikke!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Natur og Ungdom og Greenpeace saksøkte staten i 2016 for å åpne for oljeboring lenger nord enn noen sinne. Bakgrunnen for dette er at vi mener åpningen er brudd på menneskerettighetene i grunnloven.

I Grunnloven §112 starter det slik: “Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.”

Det er dette første leddet som vi mener sier at alle har en rett til et levelig miljø. Siste delen av paragrafen lyder:

“Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.”

Farlig for klimaet

Ved å tillate mer oljeleting, vil politikerne være med på å skape farligere klimaendringer i fremtiden. Det er vår rett til et klima som funker som blir tulla med. Trapper vi ikke ned utvinning vil vi få mer kaotisk vær.

Andre land, som Tyskland og Sverige, er i ferd med å gjøre noe med problemene. Men i Norge har vi få tiltak som kutter utslipp. Vi er den syvende største produsenten av olje og gass i verden, og ønsker fortsatt å opprettholde oljeproduksjon. Vi kunne satset på annen energi som både er bedre for klimaet og økonomien, men vi klarer ikke å komme oss ut av tanken om at olje og oljepengene er alt.

4. november skal klimasøksmålet til Høyesterett. Høyesterett kan bli viktig for oss fordi avgjørelsen kan ta oss et steg videre mot å løse klimaproblemene.

Lysmarkering

En måte å vise at man støtter klimasøksmålet er å delta på lysmarkeringen, som er 3. november. Det skal være lysmarkering i forskjellige steder i Norge.

Jeg skriver dette innlegget for min, mine barn og barnebarns skyld. Jeg ønsker ikke at de neste generasjonene skal leve i en verden hvor de er nødt til å haste med å redde den. Jeg vil at de skal leve i en verden hvor det finnes snø og hvor ingen dyr blir utrydda. Jeg vil at mennesker skal slippe å flykte fra ubeboelige land som følge av klimaendringene.

Jeg vil at vi skal ta vare på denne kloden, for det er den eneste vi har. Vi må klare å ta vare på den så mye som den har tatt vare på oss. Vi må forstå at vi ikke kan holde på slik vi gjør nå.

Klimasøksmålet kan forandre synet på hva som må gjøres. Sier Grunnloven at det vi gjør med kloden vår er galt? Vil vi heller være en av de største oljeprodusentene enn å være et land som går i riktig retning? Det er skremmende at vi tror vi kan være det beste landet dersom vi fortsetter i samme spor. Følg med på klimasøksmålet

https://www.xn--klimasksml-95a8t.no/om-saken/derfor-saksoker-vi-staten/

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17/KAPITTEL_5#%C2%A7112

Kommentarer til denne saken