Gå til sidens hovedinnhold

Vi sykepleiere krever mer enn applaus for hardt arbeid!

Sykehuset Telemark HF melder om 13 innlagte pasienter med Covid -19, og varsler om at kapasiteten på intensiv fort kan bli knapp. Mange sykepleiere er i karantene. Det er mye smitte i vårt distrikt.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Noe av aktiviteten på sykehuset begrenses for å tilpasse seg situasjonen, men sykehuset må sikre at pasienter får nødvendig helsehjelp. Sykepleierne som må være hjemme bekymrer seg for den økte belastningen det blir på de som er på jobb. Usikkerheten blant sykepleierne vokser, og de lurer på hvor mye ekstraarbeid en ny smittetopp vil innebære.

Hverken Sykehuset Telemark eller Sykehuset i Vestfold HF har inngått noe avtale med Sykepleierforbundet om endret arbeidstid. Sykepleierne er både frustrert og bekymret, og lurer på om vi gjør noe for å få mer enn applaus for det merarbeidet pandemien krever.

LES OGSÅ: Takk for et flott og fungerende helsevesen

Norsk Sykepleierforbund har inngått en ryddig særavtale med Oslo Universitetssykehus, der sykepleierne får økonomisk kompensasjon for å endre vakter på kort varsel, og for å jobbe mer enn normal arbeidstid. Det gir faktisk en motivasjon for å holde ut, og for å måtte prioritere jobb fremfor familie til pandemien er over.

LES OGSÅ: Dette er julegaven til de ansatte på Sykehuset Telemark. Det får nettet til å koke

Vil bidra

Vi i Norsk Sykepleierforbund vil gjerne finne løsninger sammen med arbeidsgiver der vi vil bidra til å sikre tilstrekkelig sykepleierkompetanse. Vi vil ha gode åpne prosesser for å finne løsninger der vi både kan ivareta arbeidsgivers og sykepleiernes behov for forutsigbarhet. Vi mener vi kommer lengst ved å bygge på det gode samarbeidet mellom partene, og da må arbeidsgiver snakke med oss for å finne løsninger.

Mange sykepleiere er villige til både å jobbe ut over alminnelig arbeidstid og kan tåle at de får kortere varsling på endring av vakter, men det bør gis en reell kompensasjon for dette. Gjennom samarbeid, frivillighet, individuelle løsninger som kompenseres økonomisk, kan vi sørge for at de som har mest arbeidskapasitet virkelig kan bidra, og at de som av ulike grunner ikke klarer et ekstra press unngår dette.

LES OGSÅ: Per Christian er sjef i 17 styrer, og tjener mer enn halve gjengen som styrer Sykehuset i Vestfold

Ekstra jobbing krever ekstra lønn

Også i kommunene kjemper sykepleierne for å få økonomisk kompensasjon for ekstraarbeid pandemien allerede har krevd, og for det som fortsatt kreves. Mange ledere har jobbet langt ut over det som deres stilling normalt krever, uten å få noen økonomisk kompensasjon. Vi er klar over at kommunenes økonomi er trang, men skal kommunen beholde kvalifisert arbeidskraft som de virkelig trenger, må det synliggjøres at ekstraarbeid faktisk krever ekstra lønn. Den ekstra innsatsen gjøres hele tiden for å sikre tilstrekkelig kompetanse, slik at pasientene ivaretas på en forsvarlig måte.

LES OGSÅ: Takk, takk og takk!

Når nyutdannede sykepleiere spør oss hvor de bør søke jobb, anbefaler vi arbeidsgivere som tilbyr fulle stillinger så de slipper å løpe fra den ene arbeidsplassen til den andre. Smittefaren helsepersonell utsetter seg selv og andre for, er en ekstra grunn til å tilrettelegge for fulle stillinger. I tillegg tilstrebe arbeidstidsordninger tilpasset ulike behov og muligheter. For å beholde sykepleiere og helsepersonell over tid vet vi at å legge til rette for en arbeidshverdag man kan stå i uten å bli syk, lønne ekstra innsats, samt en lønn å leve av, det lønner seg i lengda.

Kommentarer til denne saken