Når Hoksrud skriver «det letteste er å ta tak i problemet så fort det oppstår, men nå har man latt det vokse til å bli en krise», er det et formidabelt politisk selvmål, og slår ham selv i hodet som en bumerang.

Hoksrud mener tydeligvis at vi burde ha klart å stoppe fastlegekrisen i løpet av ni måneder i regjering, der vi regjerer på Solbergregjeringens siste statsbudsjett med små justeringer i tilleggsbrevet. Det er frekkhetens nådegave fra FrP, som satt i eller støttet en borgerlig regjering i åtte år – der man har sett gjennom mange år hva som var i ferd med å skje, uten at man løftet en finger for å forhindre det.

Det er lenge siden det brant på kjøkkenet, Hoksrud. Den brannen begynte for mange år siden, og det var deg og dine som unnlot å ta frem brannslukkingsapparatet og dermed lot krisen utvikle seg fritt. Nå har brannen spredt seg, og vi står i den situasjon at brannslukkingsapparat ikke lenger er tilstrekkelig – slik det trolig hadde vært for tre-fire år siden.

LES OGSÅ: NM-gull i løftebrudd

Har styrket rekrutteringen

Arbeiderpartiet og regjeringen har arvet fastlegekrisen fra de borgerlige, og vi jobber intenst for både å redde- og styrke fastlegeordningen, slik at innbyggerne sikres gode og stabile helsetjenester. Vi har allerede styrket rekrutteringen i hele landet ved å gjøre ALIS-ordningen for unge leger i spesialisering i allmennmedisin til en nasjonal ordning. I tillegg har vi bevilget 50 millioner til målrettede tiltak for legevakter i distriktskommuner. Vi har tett dialog med KS og Legeforeningen, og planlegger kraftfulle tiltak allerede i vårt første statsbudsjett. Ikke minst har vi også styrket kommunenes grunnfinansiering betydelig allerede i 2022, en kommuneøkonomi som har blitt gradvis svekket år for år etter åtte år med borgerlig styre. Dette er viktig – siden det er kommunene som har ansvaret for at innbyggerne har en fastlege.

Vi lover å ta ansvar og gjøre den nødvendige ryddejobben etter dere, Hoksrud. Men det tar dessverre tid når dere har brukt åtte år på å lukke øynene for en fastlegekrise under oppseiling, og i stedet har brukt det handlingsrommet regjeringen din hadde til å berike Norges aller rikeste med lettelser i formuesskatten, for å takke dem for den partistøtte dere fikk av dem til valgkampen.