Mikkelsen viser til Strøk-konferansen, som avholdes 23. mars, «der det foreligger «vidløftige» planer, applaudert av vekstoptimistene i Tønsberglivet og Tønsberg Næringsforening. Her er alltid «mer» «bedre» selv om det er «mindre» og «nedvekst» som nå er det hotteste og mest miljøvennlige. Interessant blir det i alle fall å følge med på om konferansetemaet «en best mulig stedsutvikling», virkelig betyr «bedre sted» og ikke bare «større sted».»

Mest til glede for investorene, tør jeg legge til.

Dette er et soleklart eksempel på en sak Tønsbergs Blad bør følge opp med sin kritiske gravejournalistikk med fortløpende støtte fra godt kvalifisert fagkompetanse på byutvikling og -arkitektur gjerne i form av et debattforum.

LES OGSÅ: Honningkrukken Tønsberg

Holdes i ørene

Jeg mener det er et skrikende behov for et slik debattforum som kan veilede befolkningen og ikke minst politiske beslutningstakere som det synes å være behov for «å holde litt i ørene».

Dette synes å være en forutsetning for at man skal få til en meningsfylt og respektfull offentlig diskusjon og meningsbrytning omkring hvilken utvikling Tønsberg med omland skal ha i overskuelig fremtid.

Dette er for viktig til å overlate til utbyggerinteressene, som gang på gang viser sin uvilje til å se de samfunnsmessige konsekvensene av sine prosjekter, og heller turer fram med sine rareste og til tider helt usaklige argumenter som politisk nivå har en stygg tendens til å legge avgjørende vekt på, rett og slett lar seg «kjøpe» tidvis i strid med byplanens og lovens intensjoner og bestemmelser.

LES OGSÅ: Et Strøk av noe nytt: – Vi vil bygge Tønsberg som en møteplass for regionbyene

Det er god grunn til å lytte til Mikkelsen, som ber om at man stopper litt opp og tar et grundig oppgjør med stykkevisutbyggingen uten solid forankring i en overordnet byplan, i den hensikt å få denne planen oppdatert og få etablert en solid respekt for en slik ny byplan i politisk styre og stell.

I så måte vil det for eksempel ikke lenger være mulig å argumentere for et prosjekt basert på at en bestemt leietaker skal ha plass i prosjektet.

LES OGSÅ: Her presenterer eiendomsinvestoren de omstridte planene: – Vi får ta på vår kappe at vi har kommet galt av sted

Gylden mulighet

Jeg anmoder derfor Tønsbergs Blad om å kjenne sin besøkelsestid. Her har avisen en gylden mulighet til å etablere en positiv ladet diskusjonsplattform som erstatning for all den frustrasjonen, ironien og sinnet som har preget den offentlige ordvekslingen om byutvikling og arkitektur i mange år.

LES OGSÅ: I årevis har de kranglet om hvordan bygningene skal se ut – nå vil Suzy ansette en ekspert

Alternativet er at det meste fortsatt overlates til nettroll som oftest har en iboende negativ effekt på all offentlig debatt der de med kompetanse betakker seg og ikke ønsker å delta.

Dette fører igjen til at noe som kunne blitt en god, konstruktiv og informativ meningsutveksling distraheres eller drepes fullstendig.