Visste du at skolen skal bidra til å fremme likestilling, og at denne forpliktelsen finnes i likestillings- og diskrimineringsloven? Ungdom i Norge velger i stor grad kjønnstradisjonelt når det kommer til utdannings- og karrierevalg. Det blir særlig tydelig innenfor fag- og yrkesopplæringen, og for at Norge skal få den nødvendige kompetansen vi trenger i fremtiden må flere jenter velge tekniske yrkesfag og realfag.

I november braker det løs: Jenter og teknologi-dagene skal inspirere jenter i 9. og 10. klasse til å velge utdanning i teknologi og realfag på tekniske yrkesfag, fagskoler, universiteter og høgskoler. Den 2. november er det duket for en stor nasjonal livestrømming til klasserom landet over. Her kan jentene møte kvinnelige rollemodeller, få vite mer om teknologi og realfag, delta i konkurranser og være med på andre morsomme aktiviteter.

Dagen etter åpner bedrifter i alle landets fylker opp sine dører for jentene. De får møte inspirerende ansatte, delta i hands-on workshops, bli med på en omvisning hos bedriften og lære om spennende teknologi. Her i Vestfold kan dere bl.a. møte FossTech AS og Kongsberg Maritime.

Utdanning i teknologi og realfag gir enorme muligheter og Norge står overfor store omveltninger drevet frem av teknologi. Det er derfor stadig større etterspørsel etter teknologi- og realfagsutdannede i Norge. NITOs behovsundersøkelse viser at 69 prosent av arbeidsgiverne i privat sektor vil trenge flere ingeniører i årene fremover. Behovet er størst for ingeniører innen bygg, fulgt av IKT og elektro. 45 prosent synes at det er vanskelig å få tak i kvalifiserte ingeniører.

I tillegg er jenter som velger utdanning og karriere innen tekniske fag fortsatt i mindretall og Samordna opptak viser at andelen kvinnelige søkere var på 35,4 prosent i 2021. Selv om flere jenter har søkt seg til enkelte ingeniør- og teknologifag de siste årene, forblir de sterkt underrepresentert - på enkelte yrkesfaglinjer er det kun 6 prosent jenter.

Dette er bekymringsverdig. Bedriftene taper inntekter, viktige reformer i samfunnet blir forsinket eller avlyst pga. kompetansemangel, og den kvinnelige halvdelen av befolkningen risikerer å være uten innflytelse i utformingen av nye teknologiske løsninger som kommer til å bestemme over deres liv. Vi trenger gode hoder for å finne de beste løsningene når fremtidens teknologi og næringer skal utvikles, og morgendagens samfunn formes.