Eldrebølgen er mye omtalt og den kommer stadig nærmer for flere kommuner. Allikevel står 30 % av elevene uten lærlingkontrakt innenfor helse og oppvekstfaget.

Dette vitner om at mange kommuner mangler en helhetsplan for hvordan de skal skaffe nok kvalifisert arbeidskraft til å bemanne velferdstjenestene når behovene blir større.

Unge ønsker å jobbe som faglærte! Noe vi ser tydelig fordi det er flere elever som velger yrkesfaglig utdanning. Særlig er veksten stor innenfor de faga kommunene kommer til å trenge i fremtiden.
Da er det vanskelig å bli klok på tallene som viser at i nettopp disse fagene er det færrest som fullfører fagbrevet sitt med lærlingkontrakt. Dette er også de fagene der det er helt åpenbart at kommunene burde ta sitt ansvar, og sikre sitt fremtidige behov for kompetent arbeidskraft.

Fagforbundet mener at læreplass må bli lovfestet. Det burde være en samfunnskontrakt for å få læreplass til alle! Vi trenger denne arbeidskraften i fremtiden og her må kommunene og de private som har lærlinger ta ansvar. Det offentlige kjøper varer og tjenester for store summer hvert år, og har derfor muligheter til å påvirke de private virksomhetene. De private som gjør en jobb for det offentlige må ha krav på seg til å ha lærlinger tilsatt. Dette må følges opp i langt større grad enn det blir gjort nå!

Vi har en tendens til å snakke om krav for å tilsette lærlinger som om det er noe vi gjør for deres skyld! Dette er bare en del av bildet. Fagforbundet er selvfølgelig opptatt av at våre nåværende og fremtidige medlemmer får gjort ferdig utdannelsen sin. Men det er like viktig at kvaliteten på de kommunale tjenestene er best mulig for innbyggerne våre. For å oppnå god kvalitet på tjenestene trenger vi flere faglærte, og behovet vil bare øke med årene.

Vi må begynne å planlegge for fremtiden. Vi må ta ansvar for de unge som er i et utdanningsløp. Det betyr å beholde en faglig god arbeidskraft i kommunene våre, og sikre muligheten til å fullføre et fagbrev.

Fagforbundet oppfordrer medlemmene til å stemme på de partiene som tar yrkesfagene og lærlingene våre på alvor og som garanterer læreplass til alle som ønsker det.

Godt valg!